Du er her: Forsiden Arrangementer ANDRE Norge Innspillsmøte om forslag til Strategi for sjøfronten, Bergen
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Innspillsmøte om forslag til Strategi for sjøfronten, Bergen

  25. apr kl 15.00 - 25. apr kl 18.00

  25.og 26.april inviterer byutviklingsbyråden til innspillsmøter på Litteraturhuset om tre sentrale strategier for byutviklingen i Bergen:

  Bergen kommunes Arkitekturstrategi, Kulturminnestrategi og Strategi for sjøfronten.

  Byarkitekten, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten har nå levert sine forslag til strategier. Strategiene skal behandles i bystyret før sommeren.

  Som en del av forberedelsene til den politiske behandlingen av disse viktige strategiene for byutviklingen i Bergen ønsker byråden å invitere til diskusjon om fordeler og ulemper med forslagene sett i sammenheng med hvordan vi skal utvikle Bergen til en aktiv og attraktiv by.

  Her kan dere lese forslagene: www.bergen.kommune.no/byutvikling.
  INVITASJON
  Spre gjerne ordet til de som kan ha interesse av arrangementet!

  Frist for påmelding er satt til 23.04.2019

  Innspillsmøte om forslag til Strategi for sjøfronten:

  25.april kl. 1500-1800 på Litteraturhuset 

  Lenke til påmelding: https://www.deltager.no/innspillsmote_om_bergens_strategi_for_sjofronten_25042019

  Innspillsmøte om forslag til Kulturminnestrategi:
  26.april kl 0900-1200 på Litteraturhuset
  Lenke til påmelding:
  https://www.deltager.no/innspillsmote_om_kulturstrategi_for_bergen_kommune_26042019

  Innspillsmøte om forslag til Arkitekturstrategi:
  26.april kl 1300-1600 på Litteraturhuset
  Lenke til påmelding:
  https://www.deltager.no/innspillsmote_-_arkitekturstrategi_for_bergen_kommune_26042019

  Velkommen!

  Vennlig hilsen Laura Ve, Rådgiver
  Byrådsavdeling for Byutvikling
  Bergen kommune
  Postboks 7700 | 5020 Bergen
  Telefon  +47 913 05 175
  E-post     laura.ve@bergen.kommune.no
  www.bergen.kommune.no

  Facebook | Twitter  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape