Du er her: Forsiden Kommunalteknikk 2016 - Lokal overvannshåndtering
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Kommunalteknikk 2016 - Lokal overvannshåndtering

  20. apr kl 15.20 - 20. apr kl 15.20

  Kommunalteknikk 2016 i Telenor Arena

  Lokal overvannsdisponering presentert av grøntanleggssektoren på den kommunaltekniske messen Miljø og teknikk, Telenor Arena 19.-21. april

  Under messen dag 2, 20. april 2016, blir det blant annet kåring av
  Norges beste uterom

  Gratis foredrag den 20.:
  Foredrag 20

  Planlegging og opparbeiding av uterom i byer og tettsteder er en viktig del av et stedsutviklingsarbeid. Byer og tettsteder med funksjonelle og tilgjengelige uteområder gjør stedet attraktivt for både lokalbefolkning og besøkende. Attraktive uterom er stimulerende for byliv og handel, og bidrar til å skape møtesteder og gode turområder for innbyggerne.
  Alle uterom, små og store, bygget av kommunene i løpet av de fem siste årene kan delta i konkurransen.
  Det konkurreres i to klasser - en for byområder og en for tettsteder og friområder.
  Meld på ditt uterom til konkurransen, eller gi oss tips om noen du mener bør delta. Deltakelse i konkurransen er gratis.Etter at vi har mottatt forslag og påmeldinger til konkurransen, vil juryen gå gjennom materialet og nominere deltakere.
  Videre vil juryen gjennomføre nødvendige befaringer før de kårer vinnerne.
  For mer informasjon eller spørsmål vedrørende konkurransen ta kontakt med:
  Norsk Kommunalteknisk Forening v/ Trude Stølan  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape