Du er her: Forsiden Konferanse: Kunnskap for framtidens byer
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Konferanse: Kunnskap for framtidens byer

  20. jan kl 08.00 - 20. jan kl 16.00

  Kunnskap for framtidens byer. Arrangør: Norges forskningsråd
  Tid: 20. januar, kl. 08:00 – 16:00
  Sted: Vulkan Arena, Oslo.
  Program
  Påmelding

  Forskningsraadet Hva må vi vite for å utvikle bærekraftige og attraktive byer? Konferansen skal gi innspill om kunnskapsbehov og -produksjon på feltet, og se på hva som vil påvirke fremtidens byer.
  Forskningsrådet setter i gang en ny satsing på byforskning, og midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter lyses ut i 2016.

  Jan Gehl: Byer for og med mennesker
  Gehl er en dansk arkitekt med stor faglig interesse for byrommenes kvalitet, og menneskenes plass i byutviklingen. Gehl er opphavsmannen til klassikeren 'Livet mellom husene' som poengterer viktigheten av offentlige utendørs arenaer som muliggjør sosial og kulturell utfoldelse, og er en yndet foredragsholder om byplanlegging og byers menneskelige samspill.

  Darren Robinson: Hva trenger vi å vite for god byutvikling?
  Robinson er professor i bygnings- og urbanfysikk ved University of Nottingham. Hans forskningsinteresser er skjæringsfeltet mellom bygninger, byutvikling og menneskene i byen. Robinson leder Scientific Advisory Board for Joint Programming Initiative Urban Europe, der Norge deltar, og som påvirker forskningsagendaen for by-relatert forskning og innovasjon.

  Målgrupper: Forskere, forskningsledere, ansatte i forvaltningen, politikere, næringsaktører, utbyggere, journalister og andre byinteresserte.

  Konferansen er en møteplass for forskning, politikk og næringsliv. Vi vil diskutere hva som påvirker fremtidens byer, hva kunnskapsbehovene er og si noe om utlysningen av midler til byforskning som kommer til våren. Vi opplever stor interesse for konferansen og forventer full sal med 300 deltakere.
  Det er få plasser igjen.
  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape