Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA Kontaktutvalgsmøter Kontaktutvalgsmøtet 2016
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLA Kontaktutvalgsmøte 2016

  22. okt kl 09.30 - 22. okt kl 13.00

  KU-møtet holdes i Arkitektenes Hus, Josefines gate 32, møterom Kjellerstuen - lørdag 22.10, kl. 09.30-13.00. Lunsj serveres etter møtet.
  Innkalling med sakliste sendes lokalavdelingskontaktene og publiseres på nettsida.

  UTGIFTSDEKNING: NLA sentralt dekker reise T/R og overnatting fra 21.-22-10 for møtedeltakere på KU-møtet 22.10. Reise bes bestilt i god tid, pga budsjettet. Skjema for utgiftsdekning sendes lokalavelingene på e-post med innkallingen (7.9) evt. kontakt NLA.

  PÅMELDING

  OVERNATTING: Rom er reservert lokalavdelingsrepresentantene på Comfort Hotel Grand Central til rabattert pris. Rom må bestilles via NLA, som gjør opp på felles faktura. Meld fra på epost til Mona Vestli: mona.vestli@landskapsarkitektur.no

  FORELØPIG AGENDA: 

  1. Informasjon fra lokalavdelingene
  2. Informasjon fra styret
  3. Informasjon om årsmøtesak: Medlemskap for tilstøtende faggrupper*
  4. Søkbare prosjektmidler 2016
  5. Eventuelt

  *Sak 3: Oppfølging av vedtaket på NLAs årsmøte 2016, sak 8:
  Last ned Referat fra årsmøtesak 8 (4 s)

  ------- 

  Fra NLAs ÅRSMØTE 2016 i Arkitektnytt 5-2016:
  - NLA avholdt sitt årsmøte i Trondheim lørdag 16. april. 38 stemmeberettigede medlemmer deltok, inkludert fullmakter var det i alt 99 stemmer.
  Alle styremedlemmene som var på valg under årsmøtet i NLA i Trondheim 16. april, fikk fornyet tillit.

  - En av sakene som ble behandlet, var et forslag til endring i vedtektene som åpner for medlemmer med master i planlegging. I den nye teksten skulle man som ordinære medlemmer kunne oppta «kandidater med bestått mastergrad i planfag fra et utdanningsprogram godkjent av NLA». Medlemmer som opptas etter de nye kriteriene, skulle kunne kalle seg planlegger MNLA.

  - Saken var en oppfølging av Strategi- og handlingsplan fra Årsmøtet 2015, om at NLAs styre skulle arbeide videre med kriteriene for medlemskap i foreningen. Imidlertid mente flere deltakere på årsmøtet at forslaget ikke var tilstrekkelig gjennomtenkt og drøftet. Det ble uttrykt ønske om en klarere strategisk begrunnelse for opptak av planleggere, og en grundigere oversikt over hvilke utdanninger og utdanningssteder det skulle omfatte.

  - Stemningen gikk i retning av at det var prematurt å gjøre et vedtak om å utvide medlemskriteriene. Et nytt forslag til vedtak ble utformet av Kine Krogh Olesen fra NLA Rogaland, om at styret skulle utrede saken videre. Dette forslaget ble vedtatt.

  ---
  Arrangør: NLA ved styret

  Kontakt: Marit Hovi, daglig leder post_landskapsarkitektur.no - 918 53 106  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape