Du er her: Forsiden Arrangementer ANDRE Norge Kurs 1 om universell utforming av uteområder
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Kurs om universell utforming av uteområder (1)

  15. mai kl 14.00 - 15. mai kl 16.00

  To timers kurs om universell utforming av uteområder 15. og 16. mai. Universell Utforming mottar stadig henvendelser fra landskapsarkitekter som tyder på at det kan være utfordrende å ha oversikt over hvilke krav som gjelder hvor.

  – Hvilke uteområder skal ha universell utforming?
  – Hvor gjelder byggteknisk forskrift og hvor gjelder Statens vegvesen sine vegnormaler?
  – Kan kommuner selv stille krav til uteområdene?
  – Anbefalinger utover minimumskrav.

  Det kan være utfordrende å ha oversikt over hvilke minimumskrav som gjelder for ulike typer uteområder. Universell Utforming AS har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over nettopp dette. I tillegg til oversikt over krav, gis anbefalinger for opparbeidelse av byrom, torg, parker, lekeplasser, samferdselsanlegg, badeplasser og turveier mv.

  Målgruppe: Prosjekterende, planleggere, byggherrer, eiendomsforvaltere, kommuneansatte, organisasjoner, kommunale og fylkeskommunale råd, politikere og andre interessert.

  Sted: Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo

  Mer informasjon om kurset og påmelding på denne lenken:

  http://universellutforming.org/totimers-kurs-om-universell-utforming-av-uteomrader/

  ARRANGØR: 

  Karen-Anne Noer, Universell Utforming AS
  Epost: karen.anne@universellutforming.org
  Telefon: +47 92605437
  Besøksadresse: Arbeidersamfunnets plass 1
  Postadresse: Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO, Norge
  Web: http://www.universellutforming.org  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape