Du er her: Forsiden Arrangementer ANDRE Norge Kurs 2 om universell utforming av uteområder
Finn din landskapsarkitekt

Kurs om universell utforming av uteområder (2)

16. mai kl 10.00 - 16. mai kl 12.00

To timers kurs om universell utforming av uteområder 15. og 16. mai. Universell Utforming mottar stadig henvendelser fra landskapsarkitekter som tyder på at det kan være utfordrende å ha oversikt over hvilke krav som gjelder hvor.

– Hvilke uteområder skal ha universell utforming?
– Hvor gjelder byggteknisk forskrift og hvor gjelder Statens vegvesen sine vegnormaler?
– Kan kommuner selv stille krav til uteområdene?
– Anbefalinger utover minimumskrav.

Det kan være utfordrende å ha oversikt over hvilke minimumskrav som gjelder for ulike typer uteområder. Universell Utforming AS har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over nettopp dette. I tillegg til oversikt over krav, gis anbefalinger for opparbeidelse av byrom, torg, parker, lekeplasser, samferdselsanlegg, badeplasser og turveier mv.

Målgruppe: Prosjekterende, planleggere, byggherrer, eiendomsforvaltere, kommuneansatte, organisasjoner, kommunale og fylkeskommunale råd, politikere og andre interessert.

Sted: Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo

Mer informasjon om kurset og påmelding på denne lenken:

http://universellutforming.org/totimers-kurs-om-universell-utforming-av-uteomrader/

ARRANGØR: 

Karen-Anne Noer, Universell Utforming AS
Epost: karen.anne@universellutforming.org
Telefon: +47 92605437
Besøksadresse: Arbeidersamfunnets plass 1
Postadresse: Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO, Norge
Web: http://www.universellutforming.orgNorske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape