Du er her: Forsiden Arrangementer ANDRE Norge Kurs i NS 3420 NS 3420 Del ZK - Skjøtsel og drift av Park og Landskapsområder
Finn din landskapsarkitekt

Andres arrangementer

Kurs i NS 3420 NS 3420 Del ZK - Skjøtsel og drift av Park og Landskapsområder

24. nov kl 09.00 - 24. nov kl 16.00

Standard Norge og Standard Online arrangerer kurs i NS 3420 NS 3420 Del ZK - Skjøtsel og drift av Park og Landskapsområder
 
Kurset er satt opp to ganger denne høsten:
24. oktober på Lysaker, eller
24. november på Lysaker (dagen etter BPI’s ISYpark brukermøte, særlig tilpasset forvaltere i kommunen)
 
Kursbeskrivelse
NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder har over de siste 20 årene etablert seg som det viktigste verktøyet når skjøtsel av grøntanlegget skal beskrives og settes ut på anbud. Denne grønne delen av NS 3420 ble revidert i 2016 og inneholder mange nyheter.
 
Kurset tar for seg følgende temaer
Viktige prinsipper fra NS 3450 (redigering av anbud) og forhold som er viktig når et anbud skal utarbeides.
Oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den skal brukes.
Hvordan fylle ut et postgrunnlag, hvordan gjøre riktige valg av skjøtselsnivå og hva som er inkludert i posten.
Nyheter i 2016 - utgaven: Forberedende ytelser, andre skjøtselrelaterte oppgaver og komplett skjøtselbeskrivelser
Kapitler som er vesentlig omarbeidet: drift av lekeplasser, skjøtsel av utplantingsplanter, busker, trær og trepleie
 
Mål for kurset
Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420 med særlig fokus på skjøtsel og drift av parker og landskapsområder (Del ZK), samt gi brukerne av NS 3420 grunnleggende kjennskap til forholdet mellom NS 3420 og andre relevante standarder.
 
Hvem er kurset for?
Kurset passer for de som skal utarbeide beskrivelser etter NS 3420 Del ZK, men er også egnet for entreprenører som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 Del ZK.  Kurset er godt egnet for og offentlige og kommunale grøntanleggsforvaltere, landskapsarkitekter, landskapsingeniører og skjøtselsentreprenører.
 
Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker
 
Påmelding
Alternativt send en e-post til salg@standard.no eller ring på tlf 67 83 87 00.Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape