Du er her: Forsiden Kurs: Verktøy i områdeutvikling
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Kurs: Verktøy i områdeutvikling

  10. nov kl 14.06 - 10. nov kl 14.06

  Område- og stedsutvikling er et krevende arbeidsfelt for arkitekter og planleggere hvor det er nødvendig å arbeide tverrfaglig og tenke nytt.

  Kurset arrangeres i et samarbeid mellom NAL, FutureBuilt og NLA.
  Tid: 10.11.2015, kl 09.00 - 16.00
  Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo
  Påmeldingsfrist: 9.111.2015
  Medlemspris: MNLA og MNAL: 3300,- Øvrige: 4600,-
  Målgruppe: Arkitekter og  planleggere i kommunene og i det private, samt politikere som vil styrke sin faglige innsikt.

  Til program og påmeldingsskjema

  Kommunesammenslåing, omstilling fra oljealderen og det grønne skiftet krever ikke bare nye fysiske løsninger, men også nytenkning i forhold til  planprosess og planleggernes rolle. Planleggeren må tenke langt utenfor plan-og bygningslovens rammer. Hen må være både fagperson, prosessleder, utviklingsmedarbeider og kommunikator. 

  På kurset presenteres eksempler på hvordan man med begrensede ressurser, kan få til en bærekraftig område- og stedsutvikling som tar utgangspunkt i stedets iboende kvaliteter.

  Du får lære om ulike arbeidsmåter, verktøy og prosesser som både kan skape eierskap og engasjement hos mange ulike aktører, være fleksible over tid og samtidig gi gode rammer for utvikling. Du får også innblikk i aktuelle grunnlagsanalyser og visjonsprosesser som forener historieforståelse med en bærekraftig fremtid.

  Fredrikstad er blant de byene som liker å tenke nytt. De prøver ut ulike modeller,  inspirert av Oslo, som de vil presentere.  Blant annet ser de på hvordan et planprogram og en veileder kan erstatte områderegulering når de lager nye planer for Værste.

  Kolbotn har nettopp gjennomført et vellykket parallelloppdrag som viser hvordan stedets iboende kvaliteter kan bidra til identitet og bærekraft. Både kommunen og Rodeo arkitekter vil snakke om sine erfaringer med parallelloppdrag og hvordan visjonene skal gjennomføres i praksis.

  Fra Stavanger kommer Alexandria Algard, arkitekt MNAL og president i NAL. Hun forteller om prosjektet Lucky Løkk og om hvorfor Løkkeveien i Stavanger er ”Lucky”!

   

   
   
   


     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape