Du er her: Forsiden NAL kurs: Utearealnormen for Oslo
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NAL kurs: Utearealnormen for Oslo

  14. jan kl 08.50 - 14. jan kl 11.00

  Utearealnormen for Oslo – kurs 14. januar 2014 kl 8.50-12.00
  Påmeldingsskjema m info im priser og betingelser
  Program

  I utearealnormen fra 2012 angis 4 soner med ulik grad av tetthet. Normen omtaler begrepene arealstørrelse, romlighet og utforming. I tillegg omtales kravene til dokumentasjon til prosjekt i de ulike sonene. Vi ser nærmere på konsekvenser av normen og erfaringen med anvendelse av den.

  Utearealnormen fra mai 2012 omtaler ’’Normer for felles leke- og oppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo’’, og viser til ulik grad av tetthet i ulike soner. Plan- og bygningsetaten inviteres til å utdype temaene i normen, og belyse konsekvensene den har for de som jobber med å utvikle boligområder i byen.

  - Hvordan beskrives de fire områdetypene i indre by og hvilke utfordringer og muligheter vektlegges i disse områdene? Hvilke konsekvenser har dette for bokvaliteten og for utformingen av det enkelte kvartal?
  - Hvordan ivaretar normen tilrettelegging for barn og unges utfoldelse?

  Målsettingen med kurset er å få svar på disse spørsmålene, og samtidig høre om erfaringer fra anvendelse av normen. Vi inviterer også foredragsholdere som kan vise eksempler på gode bokvaliteter innenfor normen, og kanskje noen kritiske blikk til uønskede konsekvenser av normen.

  Målgruppe: arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, utbyggere, eiendomsutviklere og studenter

     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape