Du er her: Forsiden Arrangementer NAL/NIL/Futurebuilt NAL kurs: VANN til glede og besvær
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NAL kurs: VANN til glede og besvær

  11. okt kl 09.05 - 11. okt kl 13.05

  {
 "ImageName": "",
 "ImageCaption": "Bjerkedalen Park, Dronninga Landskap/Camilla Jensen"
}
  Foto: Camilla Jenssen, fra Bjerkedalen park

  VANN til glede og besvær
  Sted: Josefines gate 34, Oslo
  Tid: 11. oktober 2016 kl 09.00-16.00
  Medlemmer i NLA, NIL og NAL får rabatt på kursavgiften
  Påmeldingsfrist: 4.10
  Til Program, priser og påmelding

  Klimaendringer i kombinasjon med økende urbanisering har de siste årene gitt et nytt fokus på overvann. Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. På dette kurset lærer du om hvordan helt nødvendig håndtering av overvannet kan bli en ressurs i byggeprosjektet.

  Tradisjonelt har overvann blitt ledet bort via sluk og rør i bakken. Ulempen er da at vannet ledes ut av sitt naturlige kretsløp, med flom og oversvømmelser som konsekvens. Moderne løsninger for overvannshåndtering dreier seg om å redusere risiko for flomskader og samtidig skape mer attraktive oppholdsarealer. Ved å tilrettelegge for blågrønne strukturer kan overflatevannet infiltreres i regnbed og vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer.  I tillegg til å bidra til høyere kvalitet på utearealer for mennesker, vil dette kunne bidra til økt biologisk mangfold i byer og tettsteder. 

  Lokal overvannshåndtering av åpne løsninger stiller større krav til planlegging og utforming av utbyggingsområder enn tradisjonelle løsninger. Overvannshåndtering må tas hensyn til i alt fra overordnede planer til minste detaljene. Gode løsninger blir til i tverrfaglig samarbeid mellom arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og hydrologer.

  På kurset presenteres den aktuelle rapporten: NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder — som problem og ressurs. Norsk Standard for grønne tak - NS 3840 blir også gjennomgått. 

  Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, arealplanleggere, kommuneplanleggere hydrologer og andre interesserte. 

  Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med NLA og Multiconsult.

  Ønsker du å følge kurset "Vann til glede og besvær" via direkte strømming?
  Les mer og meld deg på her.  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape