Du er her: Forsiden Arrangementer NAML/Oslo: Nordisk konferanse om bærekraft i grøntanleggsbransjen
Finn din landskapsarkitekt

NAML/Oslo: Nordisk konferanse om bærekraft i grøntanleggsbransjen

10. okt kl 08.30 - 11. okt kl 16.00

Skjermbilde 2019-09-30 kl. 13.04.13

Torsdag 10. oktober. Nye krav til bærekraft og seriøsitet.

 •   Registrering (0830- 0900)
    
  Velkommen til miljøhovedstaden. (start kl. 09.00-09.10)
    Velkommen til Nordisk konferanse om bærekraft i grøntanleggssektoren v/ President i Nordisk Presidium
    Oslo kommunes krav til bærekraft og seriøsitet, Oslomodellen ved Vegar Andersen byrådssekretær for finans 09.20 09.40
    Hvordan ble verdens første utslippsfrie byggeplass til, -om prosjektet Olav Vs gate ved Leif Jørgen Bjerck avdelingsleder Bymiljøetaten 09.40 - 10.00

 •   Pause 10.00-10.30
    Fra pilotprosjekt til igangsatt prosjekt, - innlegg fra byggherre og utførende. Karin Dalberg Prosjektleder BYM, Prosjektsjef Fridtjof Myhrene fra ansvarlig utførende Steen og Lund. 10.30-11.10.
    Kva er utslippsfritt, fossilfritt, naturbasert, om nye begrep, nye krav til planlegging og utførelse i fremtidens kontrakter. Nordiske lederne i samtale med ordstyrer Bengt Persson SLU 11.10-11.30
    Naturbaserte løsninger i miljøhovedstaden Janicke Ramfjord Egeberg Lark. Asplan Viak 13.00-13.20
    Utemiljø og natur som en helsefremmende ressurs, presentasjon av nominerte prosjekter til ELCA Trend Award 2019. 13.20-13 45
    Pause 13.45-14.15
    Krav til bærekraft i de Nordiske landene, status og fremtidsutsikter og mulig samarbeid. Panel av representanter fra nordiske landene 14.15 – 14.45
    Hvor går veien, om trender og utvikling i grøntanleggsektoren ved Rainer Stange 14.45-15.00
    Prosjektbefaring, Olav Vs gate, verdens første fossilfrie prosjekt, (for de som ønsker det) omvisning ved prosjektleder. (til fots ca.20 min) 15.45 -17.00
    Båttur Oslo langs Oslos sjøfront.18.00 -1930

    Middag på konferansehotellet start kl.20.00Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape