Du er her: Forsiden Nasjonale turistveger: Invitasjon til prekvalifisering
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Nasjonale turistveger: Invitasjon til prekvalifisering unge formgivere

  01. mar kl 20.00 - 01. mar kl 23.59

  Skjermbilde 2013-12-19 kl. 11.09.11 

  Invitasjon til prekvalifisering av unge formgivere/arkitekter og landskapsarkitekter
  Nasjonale turistveger er 18 nøye utvalgte strekninger gjennom de mest opplevelsesrike og vakre landskap som Norge har å by på. Målet med satsingen på Nasjonale Turistveger er å friste norske og utenlandske turister til å velge Norge som ferieland.  I tillegg til inntrykksterke kjøreopplevelser skal rasteplasser og utsiktspunkt med spennende og nyskapende arkitektur understreke landskapsopplevelsen og stedegen stemning. Les mer om på: www.nasjonaleturistveger.no

  I 2007 gjennomførte vi søk etter «Unge formgivere».  Dette arbeidet ledet fram til prekvalifisering av 15 personer/team. Nå er tiden inne for å gjenta søket etter nye, unge formgivere/arkitekter og landskapsarkitekter som kan være med å sette preg på utvikling av stoppesteder langs de Nasjonale turistvegene fram mot 2023. Over 100 nye tiltak skal realiseres i perioden fram mot 2023. Over halvparten av disse er ledige for nye blikk.

  Gjennomføring av prekvalifiseringen
  Turistvegseksjonen har som mål å prekvalifisere 6-10 kvalifiserte team.
  Prekvalifiseringen forutsetter påmelding ved innsending av materiell som inneholder:

  • hvem teamet er, CV, utdanningsbakgrunn,
  • eksempel på tidligere utført arbeider
  • redegjørelse for faglig ståsted og visjon for oppdrag langs Nasjonale turistveger

  Ut fra det innsendte materiellet vil juryen foreta en vurdering og gjøre et utvalg av de påmeldte som innkalles til et videre intervju. Juryen gir en innstilling til Turistvegseksjonen om hvem som anbefales prekvalifisert.

  Reglement:

  • Påmeldingen er åpen for formgivere under 40 år som bor og arbeider i Norge.
  • Det er team med navngitte personer som skal prekvalifiseres, ikke firma.
  • Teamet må kunne påta seg formelt ansvar som ansvarlig søker/prosjekterende for gjennomføring av prosjekter for Turistvegseksjonen.  
  • Formgivere som tidligere har hatt oppdrag for Turistvegseksjonen kan ikke melde seg på.

  Påmelding som inkluderer materiell som beskrevet ovenfor, sendes på e-post innen 1. mars 2014 til Statens vegvesen, Turistvegseksjonen v. Grete Kongshaug; gretek@vegvesen.no
  Det innsendte materialet skal være i pdf. format,  maksimalt på 20 sider og ikke overstige 10MB.

  Juryen er satt sammen slik:
  Landskapsarkitekt Arne Olav Moen – leder
  Kunstner Knut Wold
  Arkitekt Gisle Nataas, representant fra NAL
  Landskapsarkitekt ……,representanter fra NLA
  Grete Kongshaug, Turistvegseksjonen- sekretær

  Kriterier for utvelgelse:

  • Nyskaping og nytenking
  • Dokumentert evne til å formgi arkitektur/landskapsarkitektur på høyt faglig nivå
  • Situasjons- og landskapsforståelse
  • Gjennomføringsevne
  • Forståelse av oppgave og kvalitetskrav gjennom egenbeskrivelse av faglig ståsted og visjon
  • Visuell og skriftlig framstilling og presentasjon

  Framdrift

  • 1. mars 2014 - påmelding
  • mars 2014 - intervjuer
  • mai 2014 - resultat prekvalifisering
  • mai/juni 2014 - Oppstart idekonkurranser

  Videre arbeid
  Prekvalifisering fører fram til engasjement for Turistvegseksjonen i form av deltakelse i idekonkurranser for utvalgte tomter langs Nasjonale turistveger.     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape