Du er her: Forsiden Arrangementer NLA lokalavdelinger Agder NLA Agder, foredrag - Jenter og fysisk aktivitet i uterommet
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLA Agder, foredrag - Jenter og fysisk aktivitet i uterommet

  28. okt kl 14.51 - 28. okt kl 14.51

  Foredrag 28. oktober kl 1900.
  BYROM
  Jenter og fysisk aktivitet i uterommet, v/ Vigdis S. Rishaug

  Velkommen til vårt arrangementet 28. oktober i Rådhuskvartalet - til en faglig og sosial kveld.

   
  Det blir to foredrag med en påfølgende diskusjon rundt de bakenforliggende utfordringene, se spørsmålene under.

  - Hvordan kan vi bygge alternative typer anlegg for fysisk aktivitet – når idrettslag og andre roper på flere tradisjonelle anlegg.

  Tilfellet Grimstad: Blir det slik framover at slunkne kommunebudsjett medfører lavkostanlegg og midlertidighet som det ordinære framover? Kan vi som landskapsarkitekter komme på banen og få opp statusen til våre utomhusomgivelser? Hvordan kan det offentlige gå foran med gode eksempler som smitter over på de private anleggene?
  Hva er kvalitet i uterommene?
  Hvem definerer kvalitet?

  Er det nytteløst å få fram med argumenter om kvalitet ovenfor utbyggere og utviklere

  som teller penger, selv om de i utgangspunktet er enige i at prosjekter skal ha høy kvalitet?

  Taper landskapsarkutekter oppdrag om vi ikke firer på kvalitetskriteriene?

  Hva med Norsk Form/Senter for byøkologi sin veileder "Uterom for en billig penge", er dette standarden det offentlige Norge vil legge til grunn?

  Hvordan økje forståelsen for at kvalitet koster - men at det er verdt det?

  Hvorfor er ikke flere overbevist? Særlig politikere som skal vedta budsjetter?
  Kan det offentlige gå foran - eller tror vi det private kan gå foran?

  Hvordan kan landskapsarkitekter presse private utviklere når alt skal være billig?

  Offentlig/privat samarbeid

  Kan alle typer "designere" designe et uterom? I sær hvis det skal være mye grønt i rommet?

  Hvor går ”vårt fag” framover?

  Andre ting på kveldstreffet:
  Bevertning/kaffe/te
  Nytt fra president Aase Hørsdahl/kontaktutvalgsmøtet i Stavanger 17. oktober
  Inntrykk fra  NLAs høstkonferanse i Stavanger 16.oktober- Stasa/Aase …m fl 

  http://www.landskapsarkitektur.no/data/artikler/nlas-hostkonferanse-16-10-i-stavanger

  Vel møtt - vi gleder oss til å se dere i høstmørkret.
  Kristin Fløystad, for styret i NLA Agder   

  AAF_NLA HOESTPROGRAM_2015 kopi
  Last ned plakaten som pdf  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape