Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA ÅRSMØTER NLAs årsmøte 2018 - Skien
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLAs årsmøte 2018 - Skien

  07. apr kl 10.00 - 07. apr kl 13.00

  ÅRSMØTET 2018 holdes på Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien

  Tid: Lørdag 7.4, kl. 10.00-13.00. Lunsj kl 13-14.
  Rom bestilles hos NLA: mona.vestli@landskapsarkitektur.no.

  FULLMAKTER: 
  Skriv ut fullmaktskjemaWORD  og lever til lokalavdelingsrepresentanten på det lokale årsmøtet, eller send som epost til representanten, med kopi til NLA på post@landskapsarkitektur.no   
  Medlemmer som ikke skal delta på årsmøtet kan levere fullmakt på fagdagen 6.4 til daglig leder Marit Hovi. Lokalavdelingsrepresentantene bes levere fullmakter i årsmøtelokalet fra kl. 09.00-10.00.

  LUNSJ inngår i dagpakken som dekkes av NLA sentralt for alle deltakere på årsmøtet. Vi må vite antall deltakere pga lunsjbestillling. Husk å opplyse om matintoleranse.

  SAKLISTE: Årsmøtesakene 2018 sak 1-11
  Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
  Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Sak 3 Godkjenning av fullmakter 
  Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2017

  Sak 5 Styrets årsmelding for 2017

  Sak 6 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter:
  Representanter:
  Internasjonal delegat for IFLA World og IFLA Europe Arkitekturmuseet - Arkitektur N, landskapsmedarbeidere - Rådet for Byarkitektur i Oslo - Prosjektleder IFLA 2019
  Komiteer, nemnder og utvalg:
  Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen - Konkurransenemnda Komiteen for etikk og tvister - Kontrollkomiteens rapport
  Lokavdelingene:
  Oslo/Akershus - Østfold Hedmark og Oppland - Buskerud - Vestfold - Telemark Agder Rogaland -
   Hordaland Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag Nordland - Troms - Finnmark Terra Forma, forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILA/NMBU

  Sak 7 Regnskap for 2017
  - Resultatregnskap m/noter og balanse er sendt medlemmene og legges fram på årsmøtet
  - Årsberetning 2017 - Revisjonsberetning for 2017
  Sak 8 Styrets godtgjørelse for 2018-2019
  Sak 9 Budsjett for 2018 m/rammebudsjett for 2019. Strategi og handlingsplan for 2018-2019
  - Budsjettet er sendt medlemmene og legges fram i årsmøtet.
  Sak 10 Valg 2018 
  Sak 11 Årsmøte 2019. Høstkonferanse 2018

  -------

  Årsmøtet
   er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

  FULLMAKTER
  Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet.
  Fullmakter leveres inn for registrering og opptelling, før årsmøtets start. 
  Andre stemmeberettigede medlemmer (som ikke er delegater) kan disponere to fullmakter hver på årsmøtet.
  Last ned fullmaktskjema.

  UTGIFTSDEKNING: For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

  Vedlegg til lokalavdelingenes årsmøter:
  Informasjonsbrev om årsmøtet inkl. info ang utgiftsdekning for delegater
  Mal for årsmelding fra lokalavdelingene for 2017
  Mal for protokoll fra lokalavdelingens årsmøte (2018)

  Ansvarlig arrangør:
  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  Josefines gt. 34
  0351 Oslo

  Kontakt: Daglig leder Marit Hovi 
  T: 918 53 106
  E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape