Du er her: Forsiden Arrangementer NLA kurs - debatt Kurs 13.11 Bergen Bærekraft for landskapsarkitekter, Bergen
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Kurs 13.11, Bergen: Bærekraft for landskapsarkitekter

  13. nov kl 08.30 - 13. nov kl 16.00

  Smedsvig Landskapsarkitekter_Krohnstad DPS_2013
  Foto: Pål Hoff. Prosjekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  NLA arrangerer kurs i bærekraftig planlegging med fokus på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Innføring og praktisk bruk av ulike verktøy innen «grønn planlegging» for landskapsarkitekter. Opplegget er spesielt tilpasset landskapsarkitektens fagfelt.

  Kurslokale: Nesttunbrekka 99, 1. etg (Multiconsults kontorlokaler). Bybanestopp: Skjoldskiftet.
  Tid: onsdag 13. november kl 8.30-16.00

  Program
  08.30: Registrering, lett servering
  09.00: Del 1: Blågrønn faktor – v/ Katlinn Clavier MNLA, Dronninga Landskap (3 timer inkl. pauser)
  11.45: Lunsj
  12.30: Del 2: BREEAM Communities – v/ Cecilie Høgden Mæle og Kathrine Strøm, Cowi (3 timer inkl. pauser)
  15.30: Oppsummering, evaluering
  16.00: Vel hjem

  Priser: Medlem: kr 2500, ikke medlem kr 3400. Student: kr 500, ikke medlem kr 650. Arbeidssøkende kr 1250. Kursavgiften inkluderer lunsj, pausemat og te/kaffe/frukt. Kursbevis ettersendes. NLA sender faktura til kursdeltakers arbeidsgiver. 

  Matintoleranse: Benytt kommentarfeltet.

  Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy for å skape en generell kvalitetsheving i uterom med tanke på god lokal vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Verktøyet skal sikre kvaliteter ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og permeable flater. Det skal gjennom poengsetting av tomtens arealer motiveres til bruk av forskjellige blågrønne elementer i uterom, slik som åpen overvannshåndtering og bevaring/planting av trær. Verktøyet brukes i dag i flere europeiske land og tilpasses nå til bruk i Norge. Landskapsarkitekt MNLA Katlinn Clavier, Dronninga landskap har, i samarbeid med COWI og CF Møller for PBE, Oslo og Bærum kommuner, tilpasset BGF for norske forhold. BGF er blitt et brukervennlig, fargerikt skjema, samlet på ett eneste A4-ark.

  BREEAM Communities presenteres som en metode for god prosess og helhetlig tilnærming. Den kan brukes i helhetlige planleggingsoppdrag, enten som en metode eller som en del av BREEAM klassifisering.
  Metoden har tre tidsfaser og 40 kategorier. Vi vil gå gjennom temaer og gjøre en case-oppgave som viser hvordan vi kan skape synergier mellom grøntstruktur, infrastruktur, arkitektur, sosiale forhold og medvirkning. Fokus vil være på hvordan disse temaene kan ivaretas gjennom hele prosessen fra idé til bygging og drift, og hvordan grep innenfor et fagområde også kan gi resultater innenfor andre fagområder.

  Arrangør:
  Norske landskapsarkitekters forening, Josefines gt. 34, 0351 Oslo
  v/daglig leder Marit Hovi - post@landskapsarkitektur.no
  T 23 33 24 60, 918 53 106   Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape