Du er her: Forsiden Arrangementer NLA lokalavdelinger Oslo/ Akershus NLA Oslo/Akershus - årsmøte 2014
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLA Oslo/Akershus - årsmøte 2014

  20. mar kl 19.00 - 20. mar kl 21.00

  Vi inviterer med dette til årsmøte i NLA lokallag Oslo og Akershus
  Tid: 20. mars 2014, kl. 19.00
  Sted: Asplan Viak sine nye lokaler i Kongensgate 1
   
  Lørdag 29 mars skal NLA på sitt årsmøte stemme og ta en beslutning om NLA skal gå inn i ny kombinert fagforening/interesseorganisasjon Norges Arkitekter eller forbli en selvstendig og ren interesseorganisasjon NLA. Se vedlagte årsmøtepapirer.

  Sluttrapporten Norges Arkitekter og Sluttrapporten NLA i Framtiden er lagt ut på NLA sin hjemmeside.
   Disse forteller hvordan NLA kan bestå som egen organisasjon og hvordan NLA skal bestå innenfor Norges Arkitekter. Vi oppfordrer deg til å lese materialet. 
  Har du bestemt deg? Din stemme er viktig. Vi tror det kommer til å bli svært likt mellom de som stemmer for sammenslåing og de som ønsker at NLA skal bestå som i dag. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste til å benytte din stemmerett på årsmøte 29 mars ( evt. sender stemme fullmakt), slik at vi er flest mulig er med å avgjøre hvor veien går videre for NLA.
   Vi ønsker oss en fullsatt sal med engasjerte landskapsarkitekter som vil være med å ta debatten og hjelpe oss med å finne den rette organisasjonen for faget i framtiden.
   
  Vi har fått tak i to innledere for å presentere de to ulike alternativene:
  Kathrine Strøm som har vært med å utarbeide sluttrapporten Norges Arkitekter.
  Kjersti Vallevik Håbjørg som har vært med å utarbeide NLA i framtiden.
   
  Vi oppfordrer deg til å delta.

  Til slutt: Vi er i lokallagstyret har diskutert dette og er skeptiske til en sammenslåing.
  Her er vår kortfattete begrunnelse for å beholde NLA som egen organisasjon:
  1. I NLA er det faget landskapsarkitektur som knytter medlemmene sammen. NLA skal fortsatt være en uavhengig interesseorganisasjon. Lønnspolitikk og arbeidstviter etc er ikke og vil ikke bli endel av NLA sitt arbeid. I Norges Arkitekter vil dette være sentrale arbeidsoppgaver, alle medlemmer i Norges arkitekter  vil også være medlemmer i AFAG.
  2. Vi ønsker at NLA skal være et felles sted hvor alle landskapsarkitekter kan være medlemmer. Vi trenger mangfoldet av landskapsarkitekter og vi tror NLA favner bredest med ikke å blande inn fagforeningsarbeid i organisasjonens arbeid.
   
  Mvh NLA Lokallagstyret i Oslo og Akershus
  Chrisitine Gjermo
  Tuva Evju
  Rainer Stange
  Tobias Lahn
  Jorun Espetvedt

  Fullmakter sendes til Christine.Gjermo@pir2.no med kopi til post@landskapsarkitektur.no

  Last ned fullmaktskjema i word eller fullmaktskjema som PDF
  Sakliste Årsmøtesakene 2014 - samlet (24 s)
  Sak 8 om Organisering av Norges landskapsarkitekter i framtiden
  Lenke til Sluttrapportene om Norges Arkitekter og NLA i framtiden   Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape