Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA ÅRSMØTER NLAs årsmøte 2016
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLAs årsmøte 2016

  16. apr kl 09.30 - 16. apr kl 13.00

  ÅRSMØTET 2016 holdes på Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1, Trondheim
  Tid: Lørdag 16.4, kl. 09.30-13.00. Lunsj kl 13-14.

  FULLMAKTER: 
  Skriv ut fullmaktskjema; WORD eller PDF og lever til lokalavdelingsrepresentanten på det lokale årsmøtet, eller send som epost til representanten, med kopi til NLA på post@landskapsarkitektur.no  
  Medlemmer ikke skal delta på årsmøtet, kan levere fullmakt fredag 15. april til Marit Hovi eller i resepsjonen fram til kl 18.00, og kl. 8.30-9.30 i årsmøtelokalet.
  Lokalavdelingsrepresentantene bes levere fullmakter i årsmøtelokalet fra kl. 08.30-09.15.

  LUNSJ
  inngår i dagpakken som dekkes av NLA sentralt for alle deltakere på årsmøtet. Vi må vite antall deltakere pga lunsjbestillling. Husk å opplyse om matintoleranse.

  SAKLISTE: Årsmøtesakene 2016 sak 1-13 
  Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
  Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Sak 3 Godkjenning av fullmakter
  Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2015
  Sak 5 Styrets årsmelding for 2015
  Sak 6 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter:
  Representanter:
  Internasjonal delegat for IFLA World og IFLA Europe - Arkitekturmuseet - Europa Nostra Norge
  - Rådet for byarkitektur i Oslo - Arkitektur N, landskapsmedarbeidere - Arkitektnytts landskapsmedarbeidere
  Komiteer, nemnder og utvalg:
  Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen - Konkurransenemnda - Komiteen for etikk og tvister - Kontrollkomiteens rapport
  Lokavdelingene:
  Oslo/Akershus - Østfold - Hedmark/Oppland - Buskerud - Vestfold - Telemark - Agder - Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag - Nordland - Troms - Finnmark - Terra Forma, forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILP/NMBU

  Sak 7 Regnskap for 2015
  - Resultatregnskap m/noter og balanse sendes medlemmene og legges fram på årsmøtet
  - Årsberetning 2015 - Revisjonsberetning for 2015
  Sak 8 Endring av vedtektene: § 2 Medlemskap (1. gang)
  Sak 9 Endring av vedtektene: § 3.2 Styrets sammensetning: Valgperiode president (1. gang)
  Sak 10 Styrets godtgjørelse for 2016-2017
  Sak 11 Budsjett for 2016 m/rammebudsjett for 2017. Strategi og handlingsplan for 2016-2017
  - Budsjettet sendes medlemmene og legges fram i årsmøtet.
  Sak 12 Valg 2016
  Sak 13 Fagdag/årsmøte 2017. Høstkonferanse 2016

  BEFARING 16.4
  Det blir befaringer i Trondheim med LA-guider! Mer informasjon kommer.
  -------

  Årsmøtet
  er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

  FULLMAKTER
  Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet.
  Fullmakter leveres inn for registrering og opptelling, før årsmøtets start.
  Andre stemmeberettigede medlemmer (som ikke er delegater) kan disponere to fullmakter hver på årsmøtet.
  Last ned fullmaktskjema.

  UTGIFTSDEKNING: For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

  Ansvarlig arrangør:
  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  Josefines gt. 34
  0351 Oslo

  Kontakt: Daglig leder Marit Hovi
  T: 23 33 24 60, 918 53 106
  E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape