Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA ÅRSMØTER NLAs årsmøte 2017
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLAs årsmøte 2017

  01. apr kl 10.00 - 01. apr kl 13.00

  ÅRSMØTET 2017 holdes på Hotell Jeløy Radio, Kortbølgen 74, 1519 Moss
  Tid: Lørdag 1.4, kl. 10.00-13.00. Lunsj kl 13-14.
  Rom bestilles hos NLA: mona.vestli@landskapsarkitektur.no.

  FULLMAKTER: 
  Skriv ut fullmaktskjema; WORD eller PDF og lever til lokalavdelingsrepresentanten på det lokale årsmøtet, eller send som epost til representanten, med kopi til NLA på post@landskapsarkitektur.no  
  Medlemmer som ikke skal delta på årsmøtet kan levere fullmakt på fagdagen 31.3 til daglig leder Marit Hovi. Lokalavdelingsrepresentantene bes levere fullmakter i årsmøtelokalet fra kl. 09.00-10.00.

  LUNSJ inngår i dagpakken som dekkes av NLA sentralt for alle deltakere på årsmøtet. Vi må vite antall deltakere pga lunsjbestillling. Husk å opplyse om matintoleranse.

  SAKLISTE: Årsmøtesakene 2017 sak 1-15
   
  Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
  Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Sak 3 Godkjenning av fullmakter
  Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2016
  Sak 5 Invitasjon til æresmedlemskap
  Sak 6 Styrets årsmelding for 2016

  Sak 7 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter:
  Representanter:
  Internasjonal delegat for IFLA World og IFLA Europe - Arkitekturmuseet - Europa Nostra Norge - Arkitektur N, landskapsmedarbeidere 
  Komiteer, nemnder og utvalg:
  Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen - Konkurransenemnda - Komiteen for etikk og tvister - Kontrollkomiteens rapport
  Lokavdelingene:
  Oslo/Akershus - Østfold - Hedmark og Oppland - Buskerud - Vestfold - Telemark - Agder - Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag - Nordland - Troms - Finnmark - Terra Forma, forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILA/NMBU

  Sak 8 Regnskap for 2016
  - Resultatregnskap m/noter og balanse sendes medlemmene og legges fram på årsmøtet
  - Årsberetning 2016 - Revisjonsberetning for 2016
  Sak 9 Medlemskapskriterier i NLA
  Sak 10 Endring av vedtektene: § 3.2 Styrets sammensetning: Valgperiode president (2. gang)
  Sak 11 Styrets godtgjørelse for 2017-2018
  Sak 12 Bruk av NLAs egenkapital for IFLA World Congress 2019
  Sak 13 Budsjett for 2017 m/rammebudsjett for 2018. Strategi og handlingsplan for 2017-2018
  - Budsjettet sendes medlemmene og legges fram i årsmøtet.
  Sak 14 Valg 2017 (valgnemndas forslag foreligger ikke pr 17.03)
  Sak 15 Fagdag/årsmøte 2018. Høstkonferanse: Arkitekturdagen 2017

  -------

  Årsmøtet
  er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

  FULLMAKTER
  Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet.
  Fullmakter leveres inn for registrering og opptelling, før årsmøtets start.
  Andre stemmeberettigede medlemmer (som ikke er delegater) kan disponere to fullmakter hver på årsmøtet.
  Last ned fullmaktskjema.

  UTGIFTSDEKNING: For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

  Ansvarlig arrangør:
  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  Josefines gt. 34
  0351 Oslo

  Kontakt: Daglig leder Marit Hovi
  T: 918 53 106
  E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape