Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA ÅRSMØTER NLAs årsmøte 2019
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLAs årsmøte 2019

  30. mar kl 12.00 - 30. mar kl 17.00

  I 2019 utgår NLAs fagdag og høstkonferanse. NLA arrangerer verdenskongressen IFLA 2019 "COMMON GROUND", 18.-20. september i Oslo. 

  ÅRSMØTET 2019 holdes på NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, i Urbygningen, Gamle Festsal. Alle medlemmer er velkomne. Det blir orientering om ILA og det nye Landskapslaboratoriet.
  Påmelding v/epost til NLA: post@landskapsarkitektur.no
  TID: Lørdag 30.03, kl. 13.00-16.00. Lunsj kl 12-13.
  LUNSJ: vennligst meld fra dersom du ønsker lunsj (baguette el. lign) på NMBU før kl 13.

  FULLMAKTER: 
  Skriv ut fullmaktskjema og lever til lokalavdelingsrepresentanten på det lokale årsmøtet, eller send som epost til representanten, med kopi til NLA på post@landskapsarkitektur.no   
  Medlemmer som ikke skal delta på årsmøtet kan levere fullmakt til lokalavdelingsrepresentantene. Disse bes levere fullmakter i årsmøtelokalet fra kl. 12.30-13.00.

  SAKLISTE: Årsmøtesakene 2019 sak 1-13
  Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
  Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Sak 3 Godkjenning av fullmakter 
  Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2018

  Sak 5 Styrets årsmelding for 2018
  Sak 6 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter:
  Representanter:
  Internasjonal delegat for IFLA World og IFLA Europe - Arkitekturmuseet - Arkitektur N, landskapsmedarbeidere - Rådet for Byarkitektur i Oslo - Prosjektleder IFLA 2019
  Komiteer, nemnder og utvalg:
  Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen Konkurransenemnda Komiteen for etikk og tvister 
  Lokavdelingene:
  Oslo/Akershus Østfold Hedmark og Oppland - Buskerud - Vestfold - Telemark Agder Rogaland -
   Hordaland Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag Nordland Troms Finnmark - Terra Forma, forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILA/NMBU

  Sak 7 Regnskap for 2018
  - Resultatregnskap m/noter og balanse er sendt medlemmene og legges fram på årsmøtet
  Årsberetning 2018Revisjonsberetning for 2018Kontrollkomiteens rapport
  Sak 8 Endring av vedtektene § 3.1 og 3.2 Studentrepresentasjon i NLAs styre og årsmøte, 1. g beh.
  Sak 9 Endring av NLAs Etiske regler
  Sak 10 Styrets godtgjørelse for 2019-2020
  Sak 11 Budsjett for 2019 m/rammebudsjett for 2020. Strategi og handlingsplan for 2019-2020
  - Budsjettet er sendt medlemmene og legges fram i årsmøtet.
  Sak 12 Valg 2019 
  Sak 13 Årsmøte 2020. Høstkonferanse 2020

  ----

  Årsmøtet
   er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

  FULLMAKTER
  Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet.
  Fullmakter leveres inn for registrering og opptelling, før årsmøtets start. 
  Andre stemmeberettigede medlemmer (som ikke er delegater) kan disponere to fullmakter hver på årsmøtet.

  UTGIFTSDEKNING: For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

  Vedlegg til lokalavdelingenes årsmøter:
  - Informasjonsbrev om årsmøtet inkl. info ang utgiftsdekning for delegater
  - Mal for årsmelding fra lokalavdelingene for 2018
  - Mal for protokoll fra lokalavdelingens årsmøte (2019)

  Ansvarlig arrangør:
  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  Josefines gt. 34
  0351 Oslo

  Kontakt: Marit Hovi, daglig leder 
  T: 918 53 106
  E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape