Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA HØSTKONFERANSER NLAs høstkonferanse i Bodø
Finn din landskapsarkitekt

NLAs høstkonferanse i Bodø

26. okt kl 11.00 - 26. okt kl 18.00

PROGRAM 26.10

10.00 – 11.00  Registrering, kaffe/te, frukt, rundstykker
11.00     Kulturelt innslag
11.10     Velkommen til Bodø. Ida Marie Pinnerød (Ap), ordfører Bodø kommune

DEL 1: FRA FLY TIL BY?

11.15     NY og smartere BY - hva er Bodø kommunes mål og visjoner for flyplassområdet?
             Stephan Skjelvan, leder Utvikling og innovasjonsseksjonen, Bodø kommune
11.30     Framtidsrettet og miljøvennlig transport i by med stor byggeaktivitet og investeringsvilje                              Annelise Bolland, byplansjef Bodø kommune
11.45     Hvordan knytte ny bydel og ny lufthavn til eksisterende bystruktur på en SMART måte?
             Berit E. Bjørnsen, byplanlegger, Norconsult
12.00     Presentasjon av sponsorer

12.05    LUNSJ

13.00     Hvordan bygge en ny by fra grunnen av? Om grønn transport og attraktiv by - erfaringer fra Fornebu og 
             Drammen v. Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn, Bærum kommune
13.30     Fornebu – overføringsverdi for Bodø? Simen Gylseth, landskapsarkitekt, Bjørbekk & Lindheim

14.00     Blågrønn faktor som verktøy og metode i transformasjonsområder: Eksempelet Fornebu v. Halvor Weider Ellefsen, Førsteamanuensis, Inst. For urbanisme og landskap, AHO
14.15     Pause med te/kaffe, frukt/kake

14.25    Grønsj-debatt - Nordlandsforskning
15.15     Pause med te/kaffe, frukt/kake

DEL 2: FRA PLAN TIL PROSJEKT

15.30     Transformasjon av Sjøgata i Bodø v. Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt, LINK landskap
15.45     Nordstrandveien; innfartsvei fra Kjerringøysida 
             v. Elisabet Kongsbakk, landskapsarkitekt, Statens vegvesen
16.00     Stedets framtid - hvordan beholde og utvikle egen identitet 
             v. Axel Sømme, landskapsarkitekt, Arkitektgruppen CUBUS

16.30     Pause m te/kaffe, frukt/kake

16.50     Håhammeren bru og turveg i Stavanger; 
             Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt Stavanger kommune og Karen H Zeiner, arkitekt, Multiconsult
17.05     STImuli – kyststi-prosjektet i Bodø v. Stein Haugen, prosjektleder Bodø kommune
17.10     Jektefartsmuseet og andre prosjekter i og rundt Bodø 
             v. Sami Rintala, arkitekt, Rintala Eggertsson Architects
17.40     Rønvikparken, forvaltningsplan v. Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt, Landark

17.55 – 18.00  Takk for i dag! Oppsummering

 Last ned programmet som pdf

NLA_Høstkonferanse_teaser 92 x 92-kopiNorske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape