Du er her: Forsiden OAF: Debattmøte om Filipstad
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  OAF: Debattmøte om Filipstad

  12. feb kl 19.00 - 12. feb kl 21.00

  Oslo Arkitektforening inviterer til debattmøte om Filipstad, 12. februar 2015

  Det er nå snart 1 ½ år siden det har vært et åpent møte om Filipstad. Oslo Arkitektforening mener at det igjen er behov for å sette fokus på planleggingen av et såpass stort og viktig område av Oslo. Her er det både vei, havn og opplagte byfunksjoner som sammen skal bli en god løsning for byen. Vi inviterer deg til å møte opp og være med på debatten om det siste store område for havnetransformasjon i indre by.

  Sted:  Josefinesgate 34, i OAFs lokaler.
  Tid:    torsdag 12. februar, kl.19.
  Program for møtet:
  1.  OAF ønsker velkommen
  2.   En introduksjon til byplanproblematikk og Filipstad med tittelen "Havn som forutsetning for by og byutvikling" av Øystein Grønning, siv.ark mnal
  3.   Paneldebatt med ordstyrer.
        Deltakere i panelet:
        -  Ellen de Vibe , direktør, Plan- og bygningsetaten
        -  Ingun Risnes, prosjektleder store prosjekter Oslo, Statens Vegvesen
        -  Anne Sigrid Hamran, direktør, Havnevesenet
        -  Henning Sunde, partner i rodeo arkitekter
  4.   Innspill fra salen
  5.  Oppsummering. Møtet slutt  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape