Du er her: Forsiden Reisetilskudd til norske designere og arkitekter
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Reisetilskudd til norske designere og arkitekter

  15. nov kl 12.38 - 15. nov kl 12.38

  Norsk design- og arkitektursenter administrerer Utenriksdepartementets tilskuddsordning innen arkitektur og design. Tilskudd til reise og transport gis til profesjonelle utøvere som skal stille ut egne arbeider eller forelese ved viktige internasjonale arenaer. Det er tre søknadsrunder per år.

  Det overordnede formålet er å bygge opp under et positivt bilde av Norge internasjonalt, gjennom presentasjon av norsk arkitektur og design av høy faglig kvalitet. I tillegg bidrar dette til å internasjonalisere norsk arkitektur og design, ved å åpne for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.

  Hvem kan søke?:
  I hovedsak designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning, unntaksvis studenter på Masternivå. Søker må være norsk statsborger eller bosatt i Norge.

  Det gis tilskudd til:

  • Utgifter til reise, transport og eventuelt deltagelse i forbindelse med utstilling eller presentasjon av egne arbeider ved viktige internasjonale utstillingsarenaer eller messer i utlandet.
  • Utgifter til reise i forbindelse med foredragsvirksomhet ved viktige internasjonale konferanser eller seminarer i utlandet.

  Det gis IKKE tilskudd til:

  • Kulturutveksling med utviklingsland.
  • Prosjektutvikling og produksjon.
  • Studieturer og videreutdanning.
  • Arrangementer som har funnet sted før søknad.
  • Kost og losji.

  Fagutvalget vurderer søknadene ut fra følgende prinsipper:

  • Design- og arkitekturfaglig vurdering av aktuelle arbeider.
  • Vurdering av aktuell arena.
  • Unge utøvere prioriteres foran veletablerte bedrifter.
  • Unge utøvere følges opp over tid.

  Søknadsfrister:

  Det er søknadsfrist for reisetilskudd 3 ganger i året: 15. februar, 15. juni og 15. november.

  Les mer om ordningen og søknadsprosedyre her

  Kontaktperson:

  Kontaktperson i Norsk design- og arkitektursenter er Ellen Margrethe Skilnand. Ta gjerne kontakt per epost eller per telefon, telefonnr 472 65 147.  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape