Du er her: Forsiden Arrangementer ANDRE Norge Restaurering av urbane vassdrag. Natur mot kultur og biolog mot arkitekt
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Restaurering av urbane vassdrag. Natur mot kultur og biolog mot arkitekt

  08. mai kl 12.00 - 08. mai kl 15.30

  Fagtreff arrangert av Norsk vannforening

  Mandag 8. mai, kl. 12.00–15.30 
  Sted: Forskningsparken (flyttet fra
  NVE, Middelthunsgate 29), Oslo
  Til påmelding

  Å tilrettelegge for vann i bymiljøet gir store muligheter for å bringe naturen til folket. Tidligere rørlagte bekkeløp åpnes og gir mulighet for rekreasjon og naturopplevelse, samtidig som bekken igjen kan fungere som løsninger som omvei. Utfordringene er mange, spesielt fordi vi vil at disse urbane vassdragene skal likne en naturlig vannforekomst med planter og dyreliv, samtidig som de skal inngå i byens arkitektur. Dette fagtreffet vil belyse noen av de utfordringene som må iinngå i et slikt kompromiss der hensynet til tilgjengelighet for folk, forsvarlig vannkvalitet, naturmangfold, om, landskap, arkitektur og teknisk infrastruktur må inngå. Kriterier for utforming av bekker, eksempler på gjennomførte restaureringsprosjekter og nye kommende prosjekter vil bli presentert. Her vil vi vise fram løsninger for teknisk design som skal etterlikne det som naturen ellers er så god på, og hvor man avveier hensynene for å oppnå et resultat som både naturen, beboerne og byen er fornøyd med.

  Program:

  1. Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo

   Tharan Fergus, Oslo kommune VAV

  2. Tilbakeføring og restaurering av bekkeløp

   Marianne Evju, NINA

  3. Vanndesign – interaksjon mellom hydrologi, funksjon og opplevelse

   Representant fra Dreiseitl Rambøll

  4. Naturmangfold i byen

   Markus Lidholm, NIVA

  5. Utfordringer med vannkvalitet med hensyn til hygiene. Eksempel fra nyrestaurerte badedammer og bekkeløp i parkanlegg
   Trond Mælum, NIBIO

  6. Tiltak for å sikre god vannkvalitet i vassdrag

   Stein B. Olsen, COWI  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape