Du er her: Forsiden Revisjon av Norsk Standard NS 3420 del ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Revisjon av Norsk Standard NS 3420 del ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder - invitasjon til oppstartsmøte

  13. jan kl 10.29 - 13. jan kl 12.30

  Revisjon av Norsk Standard NS 3420 del ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
  Standard Norge inviterer til oppstartsmøte angående revidering av Norsk Standard for Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder.

  Sted: Møtet finner sted i Standard Norges lokaler i Strandveien 18, på Lysaker (møterom WG, 4 etg.)
  Dato:
  Mandag 13. januar 2014
  Tidspunkt
  : kl.1000 – 1230 (Enkel lunsj)
  Påmeldingsfrist: tirsdag 7. januar

  Kort om bakgrunn for prosjektet/arbeidet
  SN/K 308 ble opprettet for å revidere NS 3420-CK:2000 i 2006, komiteen har ikke vært aktiv siden utgivelsen i 2007. NS3420-CK har siden det hatt redaksjonelle endringer og ligger nå i
  NS 3420-Z:2011 Drift og vedlikehold Del ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder.

  Standarden har ikke vært fagrevidert siden 2007. Det er nå et behov for fagrevisjon av innholdet etter som bransjen nå har bred erfaring med standarden. Det bør blant annet sees på:
  - Vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming
  - Vurdere mulighet for å legge inn prøvingsmetoder.
  - Vurdere om kapittel om trepleie skal omformes eller utvides for å møte dagens situasjon.
  - Miljøhensyn
  - Universell utforming

  Mandat
  Det oppnevnes en komité (SN/K 435 AG 2) med følgende mandat:
  «Komiteen skal gi forslag til endringer og tillegg til eksisterende del i NS 3420. Slik at denne er oppdatert i forhold markedets behov for et presist beskrivelsesverktøy innen for skjøtsel og drift av park- og landskapsområder. I arbeidet skal det tas særlig hensyn til utviklingen i trepleie faget samt hensyn til miljø og universell utforming. Komiteen skal også revidere NS 3420 ZK veileder for universell utforming.

  Formål med møtet
  Formålet med møtet er å informere om arbeidet, legge grunnlaget for etablering av standardiseringskomite SN/K 435 AG2 Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder. Vi ønsker en bredt sammensatt komite som representerer ulike parter i næringslivet og samfunnet for øvrig. Vi går derfor nå i begynnelsen av prosjektet bredt ut med informasjon om arbeidet slik at eventuelle interessenter har en mulighet til å melde seg på.

  Forslag til dagsorden
  1)    Velkommen
  2)    Kort presentasjonsrunde blant interessenter – relasjoner til NS3420 del ZK
  3)    Kort orientering fra Standard Norge
  4)    Veien videre:
  -       Tilbakemelding fra deltakerne
  -       Identifisering av aktuelle problemstillinger og utfordringer
  -       Trepleies behov og posisjon i NS3420 Del ZK
  -       Forslag til organisering av arbeidet/komitesammensetning
  -       Planlegging av 1. komitemøte, og møteplan
  5)    Eventuelt
  6)    Påmelding til møtet sendes Standard Norge v/Hanne Wells per e-post hgw@standard.no.

  Bjerkedalen+park+5
  Ill: Bjerkedalen park - Dronninga landskap  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape