Du er her: Forsiden Seminar om ravinelandskapet på Romerike
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Seminar om ravinelandskapet på Romerike

  23. apr kl 11.17 - 23. apr kl 12.17

  Program for ravineseminaret 23. april på Veset gård, Nes på Romerike.
  Påmelding til veset@online innen 20. april. Seminaravgift 200 kroner.

  Arrangører: Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Raumnes historielag, Glomma og Vorma elvelag og Kulturminnebøndene
  Støttet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

  11.30 - 12.30: Registrering. Te/kaffe og «biteti»
  12.30 - 12.45: Velkommen
  12.45 - 13.10: Om Romerikes raviner og leirskred – en 11 000 år gammel geologisk historie. Geolog Rolf Sørensen, førsteamanuensis i kvartærgeologi
  13.15 - 13.40: Biologisk mangfold i raviner, kartlegging av naturtypen ravinedal. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus
  13.40 - 14.00: Beinstrekk med frukt

  14.00 - 14.25: Raviner for friluftsliv og naturopplevelse. Seniorforsker Vegard Gundersen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  14.30 - 14.55: Raviner – en ressurs i kulturlandskapet. Landskapsarkitekt Turid Rikheim, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold
  14.55 - 15.15 Beinstrekk med kaffe/kringle
  15.15 - 15.50: Paneldebatt. I panelet foredragsholderne samt generalsekretær Christian Steel fra SABIMA, Bjørn Aaby fra Romerike landskapsvernområde og Kåre Homble fra Nannestad/naturvernforbundet
  15.50 - 16.00: Avrunding. Vel hjem!

  Ordstyrer: Etnolog Jan Erik Horgen, Raumnes Historielag

  Vegbeskrivelse: Vesetalleen 20, langs riksveg 177 (Fenstad øst). Følg E6 fra Kløfta, ta av i Vormsund (Shell) i retning Eidsvoll. Sving til venstre etter ca 4 km.

  Oppslag

     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape