Du er her: Forsiden Søknadsfrist Idélab: Byer som virker
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Søknadsfrist Idélab: Byer som virker

  10. okt kl 13.00 - 10. okt kl 13.00

  For andre gang lyser Forskningsrådet ut muligheten til å delta i idélab. Temaet denne gangen er Byer som virker. Denne idélaben skal bidra til det grønne skiftet ved å få frem dristige og bærekraftige løsninger og konsepter for byer anno 2040.

  Idélaben Byer som virker har som mål å samle en høyt kvalifisert og meget tverrfaglig gruppe mennesker for å jobbe frem prosjektidéer. Gruppen skal tenke helt nytt om fysiske løsninger i byene og samspillet mellom menneskene som bor i dem.

  – Temaet byer som virker forutsetter den den tverrfagligheten det legges opp til her. Idélab gir mulighet til å dyrke frem nye og radikale idéer, mener arkitekturrådgiver Morten Ragnøy Ednes ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA).

  – Metoden kan kanskje minne litt om medvirkningscharetter eller Future City Game. En annen referanse er det nederlandske musikkprosjektet In the Fishtank der to ulike band ble stengt inne i et studio for to dager for å komponere og spille inn ny musikk. Resultatet var ofte friskt og engasjerende, sier Ednes.

  Tøffe krav krever smarte løsninger
  I 2040 vil verdens befolkning øke til rundt 9 milliarder. Den internasjonale målsettingen om å bedre levekårene til det fattige flertallet av verdens befolkning, innebærer en betydelig økning av behovet for mat, energi, boliger og transport. Samtidig må vi redusere det økologiske fotavtrykket som allerede i dag på flere felt overstiger klodens tålegrenser. Vi må også klare oss med mindre plass enn før. Til sammen stiller dette de som skal bestemme hva slags infrastruktur-, bolig- og transportløsninger byene trenger, overfor komplekse utfordringer.

  Dette er idélab
  Idélab er en femdagers seanse som gir mulighet til å dyrke frem nye og radikale idéer. Etter en intens arbeidsuke, der prosjektideer tar form, får de beste prosjektene finansiering. Opplegget er inspirert av en metode kalt Sandpit, utviklet av Engelske forskningsråd.

  Idélaben "Byer som virker" arrangeres 11. til 15. januar 2016, utenfor Oslo. Det er en forutsetning at deltakerne er til stede hele uken, inkludert overnattinger.

  – Den ideelle søkeren til idélab er faglig god, nysgjerrig og har vilje og evne til å dele og til å jobbe frem grensesprengende prosjekter sammen med mennesker hun vanligvis ikke samarbeider med, sier prosjektleder Ellen Veie i Forskningsrådet.

  Enkelt å søke
  Å søke om å bli med i idélab tar ikke lang tid. Søkerne skal ikke beskrive ideer i søknaden, men seg selv, ved å svare på fem enkle spørsmål om kvalifikasjoner, interesser og hvor godt egnet de er til å arbeide på den måten som Idélab innebærer. Søknadsskjemaet kan fylles ut på en halvtime.

  Søknadsfrist: 10. oktober kl. 13.00.

  Gå til utlysningen.

  For mer informasjon, ta kontakt med Katrine Wyller eller Mari Solerød.  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape