Du er her: Forsiden Statsbygg: Krysskonferansen 2013
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Statsbygg: Byutvikling er kulturutvikling

  28. nov kl 18.00 - 29. nov kl 16.00

  Unknown
  Nordiske og norske foredragsholdere vil belyse hvilke konsekvenser et kulturplanleggingsperspektiv har for plan- og prosjektarbeid, og for samarbeidet mellom sivilsamfunn, kunstnere, arkitekter, utbyggere og myndigheter. Felles for prosjektene som presenteres er at de har høstet viktige erfaringer som vi kan lære av i arbeidet med en mer helhetlig utvikling av våre omgivelser.
  Konferansen Byutvikling er kulturutvikling arrangeres av Statsbygg ved Kryss.no i samarbeid med redaksjonsrådet til Kryss hvor Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd, Skien kommune og Cultural Planning Laboratory sitter. Statsbygg og Krysskonferansen 2013 samarbeider med Oslo Arkitekturtriennale som har bærekraft som overordnet tema.
   
  Mer info og påmelding
  Kontaktperson: Ulrika Staugaard, arkitekt, Strategi og utviklingsavdelingen
  Tlf: 994 68 001
  Arrangør:
  Unknown-2  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape