Du er her: Forsiden Tromsø: Den nasjonale sykkelkonferansen
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Tromsø: Den nasjonale sykkelkonferansen

  23. mai kl 15.23 - 24. mai kl 15.23

   top_2_21

  Dette blir den viktigste møteplassen i 2016 for alle som arbeider med å fremme sykling i Norge. Programmet for konferansen vil vektlegge sentrale sider ved sykling og samferdsel, med fokus på aktuelle tema i Nasjonal transportplan og Nasjonal sykkelstrategi. Konferansen vil sette søkelys på arbeidet som gjøres for å legge til rette for sykling i Norge, med vekt på utvikling av sammenhengende vegnett for sykling i tettsteder og byer. Gode eksempler på byer som har lykkes i sin sykkelsatsing blir presentert på konferansen.

  Målgrupper for konferansen er alle som har ansvar for eller som jobber med tilrettelegging for sykling og sykkeltrafikk i stat, fylkeskommuner, kommuner, frivillige organisasjoner, konsulenter og privat næringsliv. Vi forventer om lag 300 deltakere til konferansen. Tromsø kommune og Troms fylkeskommune er viktige samarbeidspartnere i konferansen.

  Påmeldingsfrist: 8. april
  Til påmeldingsskjema

  Hotellet for årets konferanse er Clarion Hotel The Edge  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape