Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2010 Forme nasjonal landskapsarkitekturpolitikk?

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: regjeringen.no

Forme nasjonal landskapsarkitekturpolitikk?

09.12.2009 | MH

Tema landskapsarkitekturpolitikk sto på dagsorden på NLAs kontaktutvalgsmøte 25.september i Alta. KU-møtet består av representanter for NLAs 15 lokalavdelinger, og en av konklusjonene fra møtet var at styret ble bedt om å invitere åpent blant medlemmene til en arbeidsgruppe. Også Norsk Form søker landskapsarkitekter for evaluering av arkitekturpolitikken, se lenker nederst i artikkelen.

Hva har skjedd?
Regjeringen lanserte sitt arkitekturpolitiske dokument "arkitektur.nå" på Hamar den 27.08.09. "arkitektur.nå" omhandler kun i liten grad landskapsarkitektur, selv om emnet arkitektur er bredt definert. Debatt om tema har gått i fagtidsskriftet Arkitektnytt, i aviser og på møter, bl.a i Oslo Arkitektforening. Oslo kommune har hatt høringsrunde på sitt forslag til arkitekturpolitikk, "Oslos bærekraft og vekst, overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden", der lokalavdelingen NLA Oslo/Akershus avga høringsuttalelse. I Trondheim kommune er et tilsvarende dokument under utarbeiding.

På europeisk nivå har NLA en representant i EFLA Landscape Policy Group, Birgitte Hellstrøm. De nordiske landene signerte et felles brev til Nordens regjeringer om LA-politikk, i Brussel 22. november. Videre vil NLAs fagdag 2010 ha landskapsarkitekturpolitikk som hovedtema.

Arbeidsgruppens oppgaver vil i første rekke bli:
1) å svare på og kommentere "arkitektur.nå" og satsingsområdene,
2) å utarbeide skisse for en nasjonal landskapsarkitekturpolitikk.

Resultatet håper vi skal bli et dokument som beskriver mål og metoder for å utvikle samfunnet i en positiv retning, ved hjelp av landskapsarkitektur. Bidrag til dette kan bl.a. være å aktivt bruke Den europeiske landskapskonvensjonen. Konvensjonen er nå foreslått å gjelde ikke bare som europeisk konvensjon, men for hele verden. Dette er en interessant tematikk, vi som landskapsarkitekter kommer til å forholde oss til i fremtiden, og arbeidsgruppa vil kunne finne mye godt grunnlagsmateriale for sitt arbeid.

Møterom i Arkitektenes hus kan gjerne benyttes, og NLA dekker servering og reiseutgifter.

Interessert i å delta? Send en e-post til NLAs sekretariat til post@landskapsarkitektur.no , innen 15.12.09!

Ledige stillinger i Norsk Form

1-årig vikariat som seniorrådgiver i Bylab - Norsk Form søker etter profesjonsutdannet sivilarkitekt, landskapsarkitekt eller planlegger til å lede arbeidet i Bylab. Bylab er en av satsningene i regjeringens arkitekturpolitisk dokument, arkitektur.nå. 

1-årig engasjement arkitekturpolitikk - Norsk Form søker etter profesjonsutdannet sivilarkitekt, landskapsarkitekt eller planlegger til å følge opp arbeidet med regjeringens arkitekturpolitisk dokument, arkitektur.nå.

Klikk her for å lese mer.

Klikk her for engelsk versjon: architecture.now, Norwegian Architectural Policy (6,2 MB)  

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape