Du er her: Forsiden Artikler 2018 Kandidater til Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris, frist 1.2.

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Ibrahim Elhayawan, Various Architects AS

Kandidater til Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris, frist 1.2.

09.01.2018 | MV

Skedsmo kommune ønsker kandidater til sin arkitektur- og byutviklingspris for 2018. Prisen er en hederspris og består av diplom, støpt plakett, og et premiebeløp på 25 000 NOK.

Nybygg, tilbygg, uteanlegg og restaurering av kulturminner kan tildeles arkitektur og byutviklingsprisen. Ved nybygg skal det foreligge ferdigattest innen siste 5 år.

Send inn ditt forslag til kultur@skedsmo.kommune.no innen 1. februar 2018

Mer informasjon om prisen finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål/ henvendelser ang prisen kan rettes til sekretariatet ved Hilde Johanne Mangerud, telefon 66 93 81 58/ mobil 997 07 558

Utdelingen av prisen skjer torsdag 22 mars på Lillestrømkonferansen i Lillestrøm kultursenter.

Foto:
Fjorårets vinner var sykkelhotellet sør for Lillestrøm stasjon, tegnet av Various Architets AS. Byggherre var Bane NOR Eiendom. Akershus fylkeskommune bidro med finansiering av prosjektet. Juryens begrunnelse var at sykkelhotellet er et tidsriktig og innovativt prosjekt som bidrar til å tilrettelegge for økt bruk av sykkel i kombinasjon med kollektivtrafikk. Bygget har en spennende utforming, konstruksjon og materialbruk, og markerer seg tydelig i bybildet i konkurranse med langt mer ruvende naboer. Byggets arkitektur og funksjon har evnet å skape begeistring langt utover landets grenser og bidrar til å forsterke bildet av Lillestrøm som Norges beste sykkelby.

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape