Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 NLAs høstkonferanse i Bodø 26.10

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ill: Siv Storøy

NLAs høstkonferanse i Bodø 26.10

25.09.2018 | MV

Bodø er en presskommune som har sett stor utbygging over de siste 10-årene. Hvordan har det gått og hva skjer videre? Ikke minst: Hva er overføringsverdiene til andre steder i Norge.

Til påmelding og mer info om NLAs høstkonferanse

Programmet (pdf) for nedlasting

Om foredragsholderne:

 

Sami_Rintala_photo_by Tommaso NovaFoto: Tommaso Nova

 

Sami Rintala, arkitekt, en av grunnleggerne av Rintala Eggertsson Architects i 2007, som har hatt prosjekter verden over og vært utstilt blant annet ved Maxxi Museum i Roma, Victoria & Albert Museum i London, Veneziabiennalen og Nasjonalgalleriet i Kina. Kontoret har mottatt mange priser gjennom årene, som The Global award for Sustainable Architecture, Wan 21 for 21 Award, Architizer Award, Travel & Leisure Award, American Architecture Award og International Architecture Award. Projektene deres har vært publisert i en rekke internasjonale arkitekturmagasiner. Rintala og Eggertson har undervist i arkitektur i Europa, Australia og Nord-Amerika og er for tiden Gensler Visiting Professors ved Cornell University i New York.

 
  Stein Haugen                                

Stein Haugen, prosjektleder STImuli, Bodø kommune.
STImuli er et 10-årig satsingsprosjekt fra Salten friluftsråd og Bodø kommune på bostedsnære turmuligheter. Stein haugen er utdannet innen idrett og friluftsliv fra Bø i Telemark, og ivrig naturbruker.                                                                                          

 

 

Anna og Kristin Holand                      

Kristin og Anna Holand ble i fjor nominert til «Årets Nordlending» for å ta tak i tabuer innen psykisk helse gjennom arrangering av God Nok-festivalen og forestillingen «Gjemsel». Hvem vet hva de kan finne på under årets høstkonferanse?

          
 
 

Ida Maria Pinneroed

   

Ida Maria Pinnerød representerer Arbeiderpartiet, og er Bodø kommunes ordfører i perioden 2015-2019. Pinnerød ble født 24. oktober 1979. Hun er gift, har tre barn og bor på Tverlandet utenfor Bodø sentrum. Pinnerød har en mastergrad i språk og en cand. mag. i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Tromsø. Hun ble første gang valgt inn i Bodø bystyre i 2011.

 
   Skjelvan, Stephan    

Stephan Skjelvan jobber som leder for utvikling og innovasjon i Bodø kommune med overordnet ansvar for en prosjektportefølje på 5-7 større samfunnsutviklingsprosjekt. Ny By Ny Flyplass, Bodø kommunes 50-100 års prosjekt, inngår i dette hvor målet er å flytte lufthavnen 2 km sørvest på Bodø halvøya og frigi 3000 dekar til byutviklingsformål.

 

 
   Annelise Bolland  

Annelise Bolland, byplansjef i Bodø kommune, har vært i jobben som byplansjef siden 2011 og siden 2006 i Bodø kommune. Har tidligere jobbet i Nordland fylkeskommune og offentlige etater innen landbruk. Som byplansjef har hun ansvaret for planlegging av bruk og vern av alle arealer innen kommunen og all saksbehandling knyttet til arealplanleggingen. Hun er utdannet ved tidligere Norges landbrukshøgskole.

 
   Berit E. Bjørnsen    

Berit Elisabeth Bjørnsen, planlegger, med 25 års erfaring fra steds- og byplanlegging i Norge. Hun vokste opp i Tyskland og har en master i miljø- og byplanlegging fra det tekniske universitetet i Kaiserslautern. Berit har jobbet i Norconsult siden 1993. Hun er i dag senior fagrådgiver for komplekse planoppgaver innen byplanlegging. Hennes fagekspertise strekker seg fra prosjektutvikling i tidligfase, til utarbeidelse av reguleringsplaner for offentlig og private oppdragsgivere.

 
  Arthur Wøhni  foto Bærum kommune     

Arthur Wøhni, utdannet jordskiftekandidat fra NLH (nå NMBU) fra 1985. Han har lang fartstid innen kommunal arealplanlegging først fra Nordland fylkeskommune, så planlegger og senere byplansjef i Bodø. Fra 2002 byplansjef i Drammen. Fra 2007 plansjef og nå kommunaldirektør i Bærum kommune. I år er det 20 år siden siste fly tok av fra Fornebu og utvikling av en ny by kunne starte. I dag er under 1/3 av området bygget ut. Wøhni vil dvele litt mer erfaringer for 20 års planhistorie på godt og vondt på Fornebu og hva kommunen tenker om de neste 20 år.

 

 
  Simen Gylseth     

Simen Gylseth, byplanlegger, landskapsarkitekt og siv. ark. (NTH/NLH 1993/94). Partner i Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter i Oslo, nå 27 ansatte. Ansvarlig prosjekterende for regulering og byggeplaner for sentrale terreng- park- og gateprosjekter på Fornebu 2000-2008. Helhetlig terrengform for Fornebu ­– overordnet sykkelveiplan - landskapsplaner for bl.a. Koksabukta, Storøya og Nansenparken. Bytransformasjon på Ensjø og Hasle – nye gater, plasser og parker for BYM-Hovinbyen inkl. gjenåpning Hovinbekken 1,5km 2007-2018.

 
 

 Bratterud Ingjerd 

 

   

Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt, uteksaminert i 1978. Har hatt stillinger som bl. a parksjef i Sola kommune i 10 år, park- og idrettssjef i Sandens kommune i 20 år, nå leder for plan- og prosjektseksjonen i Park og vei, Stavanger kommune. Har hatt ulike verv i Bad, park og idrett og vært styreleder i FAGUS.

 
 

 Zeiner, Karen H

 

   

Karen Hatleskog Zeiner, urban designer i landskapsgruppa i Multiconsult i Stavanger. Er utdannet industridesigner og har arbeidet som urban designer i 12 år, i Norge så vel som i Nederland. Karen er spesielt opptatt av integrerte løsninger hvor byrom, landskap og infrastruktur utgjør en helhet, og har en spesiell kompetanse innen utforming av bruer i landskapsprosjekter. Arbeider for tiden med mulighetsstudier for ulike sentrumsområder, kollektivsatsninger og middelalderruinen på Avaldsnes.

 
   Åsfrid Fagervik  

Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt utdannet ved Ås, uteksaminert i 2001. Hun har jobbet både offentlig og privat og vært prosjektleder for Norges største landartprosjekt «Spor i sand» for Stavanger kulturhovedstad 2008. Hun har også utgitt en fotobok; "Bedre bilder med digitalfotografering og bildebehandling". Åsfrid Fagervik er nå bosatt på Helgeland i Nordland hvor hun driver landskapsarkitektfirmaet LandArk med to ansatte. 

 

 

 

 

   Halvor Ellefsen-kopi  

Halvor Weider Ellefsen, arkitekt og førsteamanuensis på Institutt for urbanisme og landskap, på Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Han har tatt en doktorgrad som fokuserer på arkitekturproduksjon, byutvikling og politisk økonomi i Fjordbyen i Oslo, og er for tiden forsker tilknyttet prosjektet URBAN EEA som fokuserer på økosystemregnskap i Oslo-regionen.​

                                           
 
 

 

 axel2

   

Axel Sømme, urban designer fra Leeds i England og  ingeniørutdannelse. Har solid erfaring fra landskapsarkitekturarbeid på alle nivåer, har prosjekt en rekke viktige byrom i Danmark og i Norge langs hele kysten fra Bergen til Vardø, med prosjekter som har markert seg både nasjonalt og internasjonalt. Medvirking, utvikling av lokal industri og styrking av lokalsamfunnene i et stadig mer globalisert samfunn har vært en rød tråd gjennom prosjektene.  Pågående prosjekter er Brønnøysund, Mo i Rana, Tromsø og Lyngen.

 
 

 

 Hanne Johnsrud_nett-kopi

   

Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt, utdannet ved Ås og Universitetet i København og med master i landskapsurbanisme fra AHO. Hun jobber i hovedsak med strategier for byrom og gatebruk, og møtet mellom naturlige og urbane økosystem. Hanne har fra tidligere en master i teknologi og innovasjonsstudier, og har jobbet i mange år med organisasjonsutvikling, medvirkning og læring. Hun er opptatt av hvordan ulike aktørperspektiver trekkes inn i utformingen av våre fysiske omgivelser. Hun er initiativtaker til forskningsprosjektet «Hug the Streets» i samarbeid med UiO, TØI, Sintef og NTNU - en del av Forskningsrådets idelab «Byer som virker».

 
   Kongsbakk, Elisabet  

Elisabet Kongsbakk, landskapsarkitekt fra NLH 1992. Har arbeidet i ulike roller i offentlig virksomhet. Først spennende år som planveileder i Finnmark fylkeskommune i Vadsø, via et år hos Feste AS. Tilbake til hjembyen Bodø i 1998. Har de siste 16 år arbeidet med planlegging og prosjektering i Statens vegvesen. Har særlig hjerte for økologisk restaurering etter naturinngrep. Brenner for at flere trafikanter skal finne det attraktivt å sykle og gå i hverdagen

 
 
  IngridBayLarsen  

Ingrid Bay-Larsen er forskningsleder ved Nordlandsforskning sin gruppe for Miljø og samfunn. Bærekraftig utvikling og omstilling til lavutslippssamfunnet står sentralt i dette fagmiljøet, som det siste året også har fokuser på byutvikling og «den nordnorske urbanismen». Bay-Larsen er utdannet fra NMBU/UiT- Norges arktiske universitet og har nærmere 20 års erfaring som forsker innen arealplanlegging, kunnskapsbasert forvaltning, medvirkning og forskningsetikk. Hun har et sterkt engasjement for forskningsformidling gjennom seminarserier som Grønsj og Lytring.

 
 

 

NLAs høstkonferanse Fra fly til by? Områdetransformasjoner - søker å svare på noen av Bodøs utfordringer:
- Bodø er en liten by (50.000 innbyggere). Skissene/visjonen er stor utbygging.
- Hvem/hva/hvilke aktiviteter skal fylle områdene?
- Hvilke kvaliteter må ny-by ha for at noen skal ville bo der?
- Hvordan bygge «ny-by» uten å svekke eksisterende historiske sentrum, og bli et nytt City nord (kjøpesenterområde)? - Hva med transformasjon av øvrige områder? - Bærekraftighet?

Oppdatert PROGRAM pdf - til nedlasting

10.00 – 11.00  Registrering
11.00     Kulturelt innslag
11.10     Velkommen til Bodø. Ida Marie Pinnerød (Ap), ordfører Bodø kommune

DEL 1: FRA FLY TIL BY?
14.25    Grønsj-debatt ved Nordlandsforskning
15.15     Pause med forfriskninger

DEL 2: FRA PLAN TIL PROSJEKT
18.00 Prisutdeling

Kåring av vinner i skisseprosjektkonkurransen Kyststien Bodøsjøen - Mørkvedbukta

KU-møtet lørdag 27. oktober er for styret og lokalavdelingskontaktene
- invitasjon  kommer på e-post.
Prosjektleder for IFLA 2019 Anita Veiseth planlegger en workshop under KU om Post-congress Tours.

NLA_Høstkonferanse_teaser 92 x 92-kopi

Kartet som er brukt på illustrasjonen er utformet av Marianne Norum til hennes masteroppgave ved NMBU 2018.
Takk til våre sponsorer:

Nola, Vestre, Streetlife, BetoMur, LOG utemiljø, WESP, Norsk lek og park, Miljø & Støyskjerm

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape