Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Alminnelig høring - forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

Meld deg på nyhetsbrevet
 
Foto: Dibk

Alminnelig høring - forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak

24.11.2017 | MV

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på alminnelig høring forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak. Frist for å levere høringsuttalelse: mandag 29. januar 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår med dette bestemmelser om hvilke kvalifikasjoner planforetak må ha for å få en sentral godkjenning; både krav til utdanningsnivå, utdanningsretning og praksis. Videre gis det bestemmelser om seriøsitetskrav, krav til kvalitetssikringsrutiner, samt bestemmelser om saksbehandlingen knyttet til godkjenningsordningen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er foreslått å administrere ordningen. Godkjenning som planforetak er en frivillig ordning, og det er ikke knyttet noen rettslige konsekvenser opp mot hvorvidt et foretak har en slik godkjenning eller ikke. Ordningen har bl.a. som formål at det skal bli enklere å vise et foretaks kompetanse innen planfaget samt å heve nivået på de private planforslag som sendes til kommunene.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/2576676. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsuttalelser sendes innen mandag 29. januar 2018.

Høringsnotat sentral godkjenning (pdf 29 s.)

Høringsbrevet fra KMD datert 30.10.2017

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape