Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Åpning av Stovnertårnet

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Jiri Havran

Åpning av Stovnertårnet

11.10.2017 | MV

12.oktober kl 18.00 åpner en ny og spesiell attraksjon i Oslo. Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bjørnar Laabak foretar den offisielle åpningen. Bydel Stovner og Bymiljøetaten, Oslo kommune, er initiativtaker til etableringen av tårnet. LINK arkitektur har stått for utformingen på oppdrag av Bymiljøetaten. Tårnet er oppført på Fossumberget nord for Stovner senter.

Tårnet på Stovner er utformet som en 260 meter lang sirklende gangbane med jevn stigning, femten meter opp i luften. Turen opp i tårnet kan oppleves som en vandring blant tretoppene, der to kan spasere sammen opp i høyden. Veien opp langs gangbanen er universelt utformet og gir sikt over Groruddalens åser, trær og bebyggelse, med Oslofjorden i horisonten. Platåer langs gangbanen gir rom for at flere kan sitte sammen, slappe av og nyte sikten. Utformingen av tårnet er inspirert av fuglens flukt opp i luften der platåene er deres fuglereder.

Gangbanen bæres av stolper av limtre som glir inn mellom trestammene. Stolpene huser fuglekasser for tårnseilere, en fugl som trives i flokk. Platåene er møblert med tilpassede lene-, ligge- og sitteelementer. Rekkverk har en høyde på 1.30 meter som gir både en reell sikkerhet og en opplevelse av trygghet.

Belysningen i tårnet understreker den sirkulære bevegelsen og bidrar til at nærområdet oppfattes som trygt og tilgjengelig. Utforming, materialvalg og sikkerhet er prioritert i prosjektet og bærende konstruksjoner er plassert mest mulig skånsomt i terrenget.

Prosjektet er en del av Områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark "Jesperudjordet for alle". Hensikten med tiltaket er at området tilføres en attraksjon i tråd med anbefalinger fra Fafos områdeanalyse (Rurbane møter, Fafo-rapport 2013:02).

Ansvarlig for utforming
LINK arkitektur AS Landskap
Kontaktpersoner: Sofie Persvik 92 06 05 56 (prosjektleder)/ prosjekterende landskapsarkitekt MNLA) og Erle Stenberg 93 67 00 82 (prosjekterende landskapsarkitekt MNLA)

Rådgivende ingeniør
Multiconsult AS

Belysning
ÅF Consult ved ÅF lighting

Entreprenør
Consto AS

Foto
Jiri Havran

    Stovnert Ñrnet.01-kopi              Stovnert Ñrnet.03-kopi        
       
       

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape