Du er her: Forsiden NLA Ny org. 2013 Arbeidsgruppen NLA i framtida

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   

  Arbeidsgruppen NLA i framtida

  22.08.2014 | MV

  Under NLAs årsmøte ble det tatt til orde for å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på videre organisering og modernisering av NLA: Arbeidsgruppen NLA i framtida. En arbeidsgruppe som ble nedsatt i forrige styremøte har nå konstituert seg og avholdt første møte.

  Arbeidsgruppens medlemmer er: Jenny B. Osuldsen, leder, Kirsti Mørch, Ellen Husaas, Karsten Jørgensen, Sjur Frimann Hjeltnes, Kjersti V. Håbjørg, sekretær og representant fra styret.

  Arbeidsgruppen har fått følgende mandat:
  Med utgangspunkt i vedtak og synspunkt som kom fram på årsmøtet i NLA 2014, er det behov for å belyse modeller for videreføring av NLA som faglig møteplass for landskapsarkitekter. Styret mener å lese følgende tre kjernepunkter fra årsmøtereferatet:

  -   Medlemmene ønsker IKKE tvungen fagforeningstilknytning
  -   Medlemmene ønsker tverrfaglighet og sterkt tverrfaglig samarbeid
  -   NLA skal fortsatt være et samlende, faglig møtested og nettverk for landskapsarkitekter

  Arbeidsgruppen skal utrede aktuelle modeller som ivaretar årsmøtets ønsker. Første møte i utvalget ble holdt den 13.8.14 i Snøhettas lokaler i Oslo.

  Stikkord om utfordringer og muligheter NLA står ovenfor:
  - modernisering
  - attraktivitet
  - egen identitet
  - dugnad
  - kjernevirksomhet
  - faglig nettverk

  - Hva skal uravstemningen inneholde? Det er en klar fordel at vedtaket fra årsmøtet sier at NLA selv styrer uravstemningen. Det betyr at hva som stemmes over og når, er opp til styret.
  - Det synes som det er to ulike veier å gå: NLA alene og NLA inn under en paraplyorganisasjon. I
  neste møte arbeide med forslag til organisering av de ulike modellene.
  - Presidenten må avklare med styringsgruppen for Norges Arkitekter (NA) om det i det hele tatt er et tema at Afag forlater samarbeidet, da mye av motstanden hos arkitektene, samt hos et stort flertall av landskapsarkitektene, har vært den tvungne fagforeningskoblingen. Dette vil bety mye for videre utredninger av paraplymodellen.

  Arbeidsgruppen forbereder et innspill for diskusjon på NLAs styremøte 16.10. Arbeidsmøter er planlagt 10. september og 1. oktober. Arbeidsgruppen ønsker at arbeidet skal skje i en så åpen atmosfære som mulig. Arbeidsgruppens eksistens og mandat bekjentgjøres for alle medlemmer i NLA. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill og synspunkter til styret som videreformidler.

  Se også rapporten NLA i framtida som ble utarbeidet parallelt med rapportene for Norges Arkitekter.
  Referatet fra NLAs årsmøte 2014 kan lastes ned her.


  NLA har opprettet et eget diskusjonsforum på Facebook: NLAs diskusjonsforum om Norges Arkitekter

   

   

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape