Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Arkitekturen på lag med norsk høgfjellsnatur

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Kari Sveen

Arkitekturen på lag med norsk høgfjellsnatur

23.08.2018 | MV

Mandag 20. august var det offisiell åpning av Utkikkspunkt Sognefjellet ved Sognefjellshytta. Her er det blant annet bygd ei spektakulær gangbru som er 52 meter lang og 2 centimeter tykk. Det er kun bygget i overkant av 50 slike bruer i hele verden.

I 2014 fikk Miljødirektoratet i oppdrag fra KLD å lage en sterk og samlende merkevare for nasjonalparkene, med mål om flere besøkende, større verdiskapning og samtidig sikre forsvarlig forvaltning. I samarbeid med nasjonalparklandsbyer og kommuner, naturinformasjonssentre, nasjonalparkforvaltere, reiselivsaktører, Innovasjon Norge og Snøhetta Design har det blitt jobbet fram en merkevarestrategi. Den legger opp til å gjøre nasjonalparkene bedre kjent og mer tilgjengelige - og med en enhetlig visuell profil under slagordet "Velkommen inn!".

Fire piloter
Jotunheimen, Rondane, Varangerhalvøya og Hallingskarvet nasjonalparker er piloter og har vært første ute med å ta i bruk den nye visuelle profilen, lage egne besøksstrategier og bedre kvaliteten på tilretteleggingen. Sammen med reiselivsnæringen, Innovasjon Norge og lokale myndigheter får de gjennom merkevarestrategien et bedre verktøy for en felles markedsføring av disse våre nasjonale perler.

Erfaringer fra prosjektet "Naturarven som verdiskaper" har vist at bevisst satsing på reiseliv knyttet til naturopplevelser, gir resultater. Rapporten fra Telemarksforskning konkluderer med at det ble etablert arbeidsplasser og økt omsetning lokalt. – Men for oss som miljømyndighet er det helt grunnleggende viktig at dette kan skje UTEN å gå på bekostning av verneverdiene. Når vi legger til rette for mer besøk, er det viktig at det skjer der naturen tåler det, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet

Besøksstrategiene skal sørge for nettopp dette, kanalisere ferdselen; lage gode innfallsporter der det er egnet for folk, ikke lager turstier i områder der man for eksempel kan forstyrre villreinen eller tråkke ned verneverdige fjellblomster.

Mandag ble altså Utkikkspunkt Sognefjellet åpnet og samtidig med det verkevaren lansert.
Jensen & Skodvin er arkitekt for Nasjonale Turistveger sitt bygg ved Sognefjellshytta.
Dronninga landskap er landskapsarkitektar for utkikkspunktet og turvegen.
Gangbru og bordgangar er utforma i samarbeid med ingeniør Florian Kosche.

Kilde: Miljødirektoratet. Les mer på Miljødirektoratets hjemmeside

 

 

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape