Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Aspelin Ramm-prisen 2017 til Cecilie Espedokken Vik

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Finn Ståle Felberg

Aspelin Ramm-prisen 2017 til Cecilie Espedokken Vik

27.09.2017 | MV

Med sin masteroppgave i landskapsarkitektur, Urbane naturområder: hvordan balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet, gikk Cecilie Espedokken Vik til topps i studentkonkurransen «Master Pitch 2017».

Espedokken Vik mottok prisen 2017 under en tilstelning i Oslo Urban Arena i Folketeateret 21. september.
- Arbeidet er et viktig bidrag til å videreutvikle og løfte forståelsen av blå-grønne verdier og strukturer i en storbyutvikling, heter det i juryens begrunnelse. Juryen legger også vekt på at Vik «har utviklet en ny forståelse for hvordan den ”ville” naturen kan inngå som en ”naturlig” del av byen».

Med naturen som urokkelig premiss
I en verden med store miljøutfordringer, der over halvparten bor i urbane områder og har begrenset kontakt med naturen, kan urbane naturområder være avgjørende for å formidle betydningen og verdien av natur, forklarer Vik i oppgavens innledning. - Da professor Einar Lillebye foreslo en oppgave med å rehabilitere Mærradalen, et naturområde i Oslo med verdifullt biologisk mangfold, tente jeg umiddelbart på dette, sier Vik. Det trange dalsøkket Mærradalen vest i Oslo, er omringet av tett bebyggelse. Vik har sett på hvordan naturområdet kan opparbeides og forvaltes for å øke bruken og trivselen av Mærradalen som turområde, samtidig som det biologiske mangfoldet ble beskyttet og bevart.

Et studie som forener naturvitenskap og kreativitet
Espedokken Vik mener at utdanningen i landskapsarkitektur på NMBU har gitt henne gode muligheter for faglig utvikling. Samtidig har det åpnet dører i arbeidslivet. - Jeg er veldig fornøyd med å ha studert landskapsarkitektur på NMBU. Kombinasjonen av naturvitenskap og kreative landskapsfag gir et veldig godt grunnlag for arbeidslivet, understreker prisvinneren som i dag jobber på arkitektkontoret tegn_3.
- Vi lærte litt om veldig mye de første årene, før vi fikk mer valgfrihet i emnevalg. Dette gjorde at alle fikk det samme grunnlaget, samtidig som alle kunne spesialisere seg i de fagene og emnene de syntes var mest interessante. Det tror jeg er viktig i et fag som landskapsarkitektur, som favner om så mye forskjellig, poengterer hun. Oppgaven kan leses her: Urbane naturområder : hvordan balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet 

Om prisen
Aspelin Ramm Prisen utdeles i år for tredje år på rad. Målet med prisen er å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer framtidsrettet byutvikling i Norge.
«Master Pitch» er en konkurranse for alle masterstudenter i Norge innen urbanisme og byplanlegging.
Vinneren får en premiesum på 25 000 kr og et diplom designet av Enzo Finger.

Kilde: Tove Rømo Grande, NMBU

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape