Du er her: Forsiden Artikler 2019 Bjerkedalen park i Oslo kåret til Årets grønne park 2019

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: Dronninga landskap

  Bjerkedalen park i Oslo kåret til Årets grønne park 2019

  10.10.2019 | MV

  Planlegging av nye Bjerkedalen park i Bjerke bydel ble startet i 2007 og parken sto ferdigstilt i 2013 etter et omfattende samarbeid mellom planleggere, ansatte i bydelsadministrasjonen, anleggsgartnerfirma, beboere, borettslag og velforeninger.

  Bekkeåpningsprosjekt og bydelspark
  Skoler og barnehager ble involvert og ikke minst Oslo Elveforum har vært en faglig pådriver i forbindelse med bekkeåpningen. Hovinbekken har sitt utspring i Lillomarka og løper etter 7 km vandring ut i fjorden under jernbanesporene ved Oslo S. Flere bekkeåpninger er gjennomført, noen er under planlegging bl.a. ved Klosterenga.

  NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:
  Oslo kommune har helt siden 1917 hatt som et mål å omdanne den forurensede Akerselva til et «smilebånd» i byen. Et arbeid som tok mange tiår og kulminerte i 1980-årene med prosjektet Akerselva miljøpark etter forslag fra daværende miljøminister Sissel Rønbeck. Den ble forløperen til de mange arbeidsgrupper som så potensialet i de 10 større og mindre bekkeløpene som gikk lukket gjennom byen.

  I år 2000 dannet disse elvegruppene et arbeidsfellesskap - Oslo Elveforum - som har vært en viktig pådriver i arbeidet med å gjenskape Oslos elvenett fra Marka til fjorden. Det har vært satset mye fra Oslo kommunes side for å få et bedre lokalmiljø og et økt biologisk mangfold i form av vegetasjon, dyreliv og vannmiljø. Skjøtsel av disse elveparkene er krevende. Bratte elvesider og en stor frodighet setter krav til et tett vedlikehold spesielt for å unngå at enkelte planter og trær tar overhånd. Særlig av hensyn til folkehelsen må en holde burot i sjakk. 

  Store masseplantinger av stauder er blitt fine leveområder for bier og andre insekter og fremstår fortsatt fine og frodige. Bjerkedalen park har blitt et yndet samlingssted for beboere og turgåere – slik har det blitt ikke minst fordi det har vært en tett dialog med brukergruppene. Parken er et flott og kjærkommet tilskudd for allmennhetens rekreasjon, opphold og lek i et 60-talls boligområde som tidligere vendte seg bort fra en kjedelig, lukket bekkedal.

  Som det fremgår av statuttene legges det stor vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvaliteter.  Utmerkelsen i år er ment som honnør til Bymiljøetaten i Oslo og etatens bestiller /kontrollfunksjon som har satset på kvalitet i en ny blågrønn «parkbølge» i ytre bydeler. Etaten har samtidig satset på å ivareta og sikre overflatevann gjennom økt kapasitet i en fremtid som skal bli både «våtere og villere».

  Samtidig vil vi framheve innsatsen til prosjekterende Dronninga Landskap og utførende Steen og Lund AS som med stor faglig kompetanse sto for det kompliserte prosjektet. Steen og Lund AS har i dag det daglige vedlikeholdet som har gjort Bjerkedalen park til en perle i et langt bekkedrag og har blitt en attraksjon for mange – ikke bare i bydelen Bjerk

  Prisen ble deles ut under Nordisk konferanse 2019 11. oktober. Ordfører Marianne Borgen mottar prisen på vegne av Oslo kommune.

  Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, er en bransjeorganisasjon som har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil organisasjonen styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet. Prisen "Årets grønne park” ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. I 2019 er det følgelig for 31. gang at prisen deles ut. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

  1. At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser
  2. At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt
  3. At parken er tilgjengelig for allmennheten

   20190717_100315

  20190717_100639

  20190717_102216 20190717_101850

  Foto: NAML

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape