Du er her: Forsiden Artikler 2019 Brev til Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Bymiljøetaten.no

Brev til Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten

27.02.2019 | MV

11 Oslobaserte små og mellomstore landskapsarkitektkontorer som representerer 180 fagfolk har sendt brev til Bymiljøetaten og til Plan- og bygningsetaten vedrørende utlysing av en rammeavtale for anskaffelser, som de mener favoriserer de store konsultselskapene.

Brevet gjelder «Landskapsarkitekturtjenester - anskaffelse av planlegging- og prosjekteringstjenester av vei, gate- og byromsprosjekter for Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten».

Hovedproblemet, slik forfatterne ser det, er at «Den aktuelle rammeavtalen er formulert på en slik måte at den hovedsakling etterspør tekniske fag og derigjennom neglisjerer byforming, landskap, bymiljø. Utlysningen henvender seg til de store rådgiverkonsernene og multikonsultselselskapene, som er rigget for å tilby hovedsaklig teknisk kompetanse.»

I brevet står det videre: «Oppdeling av anskaffelser kan gi økt konkurranse om oppdraget ved at delkontraktene for eksempel er bedre tilpasset små og mellomstore bedrifters kapasitet, fagområder eller geografiske plassering. Vi mener at dette i høyeste grad gjør seg gjeldende i denne anskaffelsen fordi vi her sitter på en spisskompetanse, som ellers ikke vil bli vurdert slik konkurransegrunnlaget er formulert. Vi ber om at oppdragsgiver gjør en ny vurdering av kontraktens sammensetning, og at anskaffelsen enten stiller krav om landskapsarkitektur og byforming i konkurransen, alternativt supplere med en ny utlysning som kun har med seg disse fagene. Vi stiller gjerne i et møte hvor vi kan redegjøre for hvordan vi kan bidra med vår kompetanse innenfor de aktuelle fagområdene og oppgavene.»

Brevet er formulert av 11 Oslobaserte små og mellomstore landskapsarkitektkontorer i fellesskap.

Kontaktpersoner er Iwan Thomson, landskapsarkitekt MNLA/partner Lala Tøyen og Line Løvstad Nordbye, daglig leder i Bjørbekk & Lindheim.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape