Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 ByBi-seminar og nasjonal pollinatorstrategi

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: blomstermeny.no

ByBi-seminar og nasjonal pollinatorstrategi

23.11.2018 | MV

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpnet ByBi-seminaret på Sentralen 16.11. Hvordan gjøre Oslo til en mer bievennlig by? 

Miljøhovedstad
Oslo har de siste årene gått fra å være versting til å bli forbilde når det gjelder bevaring av det biologiske mangfoldet, samtidig som byen har fått 100 000 flere innbyggere. Det fins fortsatt noen områder med gammelt kulturlandskap og andre artsrike områder. Det er viktig å ta hensyn til disse i byplanleggingen. Den største trusselen for det biologiske mangfoldet i Oslo og globalt, er menneskers arealbruk. Innsats for klima og for naturmangfoldet, spesielt bekkeåpningene, er årsakene til at Oslo blir Europeisk miljøhovedstad i 2019.

Nasjonal pollinatorstrategi
Pollinatorer har en grunnleggende rolle i økosystemene og for matproduksjonen. Internasjonalt er nedgangen i insektbestanden satt på dagsorden av Det internasjonale naturpanelet (IPBES). Sommeren 2018 fikk Norge sin nasjonale strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter. Åtte departementer står bak. Miljødirektoratet har utarbeidet det faglige grunnlaget og fått bidrag fra Forsvaret, transportetater, eksperter og organisasjoner. Alle som forvalter et areal (parker, kirkegårder, hager, barnehager, randsoner) kan være med og utgjøre en forskjell. Og effekten av det den enkelte gjør, forsterkes gjennom god samordning på tvers av sektorer. 

Vi er totalt avhengige av insektene
Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna Markussen påpekte at bier og sommerfugler ikke bare er noe hyggelig og fint, men helt livsnødvendig for at menneskene skal overleve. Kommunen benytter bevisst utvalgte blomstrende planter som er viktige for pollinerende insekter. Plantevernmidler er ikke tillatt i byens blomsterbed. Byrådet markerer Biomangfolddagen i mai hvert år. Og snart kommer Spirende Oslo - strategi for urbant landbruk til politisk behandling.

Bedriftsutviklingsprisen 2018 til ByBi
ByBi ble stiftet i 2012 og er både et birøkterlag og en miljøorganisasjon. De har ingen ansatte, alt arbeidet gjøres av frivillige entusiaster. Foreningen bidrar aktivt til å fremme FNs bærekraftsmål. I november 2018 mottok ByBi Bedriftsutviklingsprisen 2018 i landbruket i Oslo, en pris som deles ut av Innovasjon Norge på oppdrag fra LMD.  Bedriftsutviklingsprisen for landbruket skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk både som marked og innovasjonsarena. ByBi oppfyller kriteriene ved at de har klart å kombinere utvikling av urbant landbruk og bevisstgjøring av pollinerende insekters betydning for landbruket. Med sin høye kompetanse og engasjement leverer vinneren et sunt og smakfullt produkt, og bidrar til økt norsk honningproduksjon, uttaler leder i juryen, Per Annar Lilleng. ByBi har i dag 15 honningtyper med ulik smak og konsistens for salg.

Slåtteenger, grusbed, sandhoteller og blågrønne tak
Mye kan gjøres for å legge til rette for pollinerende insekter. Anders Nielsen fra UiO anslo at pollinatorenes innsats globalt tilsvarer en verdi på mellom 2100 og 7000 milliarder NOK årlig. Det er ikke gitt av de som driver med birøkt og landbruk, spiller på lag med de som er opptatt av vill naturen. Habitater som forsvinner er et gjentakende problem. Det kan være slåtteenger, men også noe så enkelt som åpne områder med sand og grus. De fleste norske villbier bygger i sand, men også i råtnende trestokker. Eksempel på solitærbier i Oslo er silkebier som lever ved Operaen i Bjørvika. 

blomstermeny.no
Magnus Nielsen, gartner i Bymiljøetaten fortalte om sine erfaringer fra Vestre gravlund om  hvilke planter som er interessante for pollinatorer. Vestre gravlund er anlagt i 1902 og har  6560 m2 eng. Her blir det slått og hesjet.
Oversikten blomstermeny.no kom for noen år siden, etter et samarbeid mellom Bybi, SABIMA, FAGUS, Hageselskapet, La Humla Suse, BYM Oslo kommune med flere. Her gis eksempler på pollinatorvennlige blomster som planleggerne kan benytte. 

Lenke til Nasjonal pollinatorstrategi. Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt.

nasjonal-pollinatorstrategi-forside 

 

 

 

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape