Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2015 Byggeskikkprisen til uteområder i Trondheim i 2015

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Kjetil Aa for kirkelige fellesråd i Trondheim

Byggeskikkprisen til uteområder i Trondheim i 2015

09.06.2015 | MV

Årets byggeskikkpris er den tiende rekken i Trondheim kommune. I år gikk prisen til to ulike prosjekter som har byrom som fellesnevner.

Juryleder og varaordfører Knut Fagerbakke overrakte derfor to byggeskikkpriser. Den ene gikk Pir II AS, SLA og Statens vegvesen for Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet. Den andre gikk til Agraff AS, Norconsult AS og Kirkelig fellesråd i Trondheim for Havstein kirkegård.
– Årets byggeskikkpris er en honnør til det gode byrommet og de aktørene som står bak, sa varaordføreren under prisutdelingen.

Mangfolding friområde
Den ene vinneren, Brattøra friområde, viser ifølge juryen hvor viktig et er å skape byrom med kvalitet og å opprette nye forbindelser når nye bydeler skal integreres i byen.
– Juryen er fascinert av mangfoldigheten i friområdet og hvordan stedet tilbyr et vilt og vått møte med fjorden, forklarte varaordfører Knut Fagerbakke. Svingbrua med sitt lette og og originale rekkverk, og store knekte flate, har blitt en forlengelse av friområdet. Og Sjøbadet ligger der som en åpen port ut til den utemmede naturen.

Kulturminne
Både den vakre steinkirken fra 1857 og krigskirkegården er viktige kulturminner. Kirken ligger på en markert høyde i det Trondheimske bylandskap, godt synlig fra området omkring. Det var viktig ved utformingen av gravplassen at dette landskapsbildet ikke ble forringet. Kirkegården skal ikke konkurrere med kulturminnene, men forsterke dem. Havstein er et viktig rekreasjonsareal for bydelen og gravplassen er i bruk av både pårørende, besøkende og turgåere.

Utforming
Hovedgrepet for utformingen er inspirert av kulturlandskapet, arealet til kirkegården var tidligere en kornåker. Kirkegården tar opp i seg det bølgende, åpne åkerlandskapet både i terrengbearbeiding og plantevalg. Seremoniplassen er plassert inntil dammen, som er selve hjertet i anlegget der vannspeilet fanger lyset og reflekterer himmelen.

Omrammingen mot villa­bebyggelsen består av bølgende voller med trær og busker. Mot kirken og kulturlandskapet i nord er en lav, gresskledd natursteinsmur brukt som romdannende element. Kirkegårdsmuren er vakkert utført og følger terrenget uanstrengt selv med varierende høyder både innvendig og utvendig. Den gir, sammen med vollen i sørøst, en tydelig ramme omkring kirkegården.

Bratt+ra-friomr+de_CEE
Brattøra friområde. Foto: Trondheim kommune

Kilder:
Trondheim kommune.no
Norconsult.no 

Den nye kirkegården er plassert ved Havstein kirke på toppen av Byåsen i Trondheim. Kirkegården omslutter en av de største Tyske krigskirkegårdene i landet, der 2300 tyske soldater fra 2. verdenskrig ligger gravlagt.
Les også om Havstein kirkegård i NLAs prosjektdatabase og NLAs årbok 2014-15.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape