Du er her: Forsiden Artikler 2019 Bylivskonferansen 2019, Tønsberg 17.-18.9

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto:

Bylivskonferansen 2019, Tønsberg 17.-18.9

30.08.2019 | MV

Bli med på BYLIVkonferansen og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på verksteder, kurs, debatt og befaringer og hør foredrag fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Møt kollegaer og fagpersoner fra hele landet!

Hvordan kan vi sammen utvikle byene som livsarena, møteplass, næringsklynger og identitetsbærer? Utviklingskraften ligger i et tett samspill mellom kommune, næringsliv, kulturaktører og frivillighet.

Hvilke erfaringer har våre danske naboer med sin satsing på strategisk byledelse? Hvor viktig er samspillskulturen for å lykkes? Disse temaene danner utgangspunkt for en interaktiv dialog.

Velg mellom seks ulike fordypningstemaer i de parallelle sesjonene; Kulturminner og historie som bylivsfaktorer, Blågrønne byrom, Handel og næring som drivkraft for byliv, Placemaking og folkehelse, Byliv i knutepunkt og By- og havneutvikling og BREEAM i Horten. Debatt, workshops og befaringer.

Få en liten smakebit på de ulike sesjonene her.  Alle deltakere vil få tilsendt egen påmeldingslenke til parallelle sesjoner.  

Tirsdag kveld blir det mat, mingling og underholdning på Vestfolds nye møteplass Stasjonen. Lava Oslo, med de lokale stjernekokkene Tom Victor Gausdal & Stian Floer i spissen, har tatt over gamle Tønsberg rådhus og vil friste ganene med råvarer fra Vestfold. - Garantert uten bordsetting! 

«Alle som ønsker er velkomne til to aktive og inspirerende dager. BYLIVkonferansen er viktig for alle som jobber med by- og stedsutvikling, både i det offentlige og private. Det gjelder også de som bidrar til levende byer gjennom politikk, private initiativ og frivillig arbeid», sier prosjektleder Solveig Foster-Pilkington.

Til påmeldingen

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape