Du er her: Forsiden Fag Fagområder Bytrær

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Rainer Stange

Bytrær - gatetrær

13.06.2017

Bytrær står i tøffe omgivelser hvor det ofte er dårlig tilgang på vann og luft til røttene, og det er lite jord. Salting av gater og snøsmelteanlegg, som gir unaturlige temperaturvariasjoner, gir også vanskelige vekstforhold for trærne.

Bytrær til glede og besvær - Artikkel i Byplan Oslo 9. juni 2017

Felle eller beskjære trær? Søknadsplikt m.m. spørsmål og svar-side på PBEs hjemmeside

Byens trær (pdf 48 s.)

Naturens (og trærs) betydning på helsa:
http://www.norskfriluftsliv.no/naturen-sletter-bekymringer/

Et prosjekt på MIT har laget et verktøy som kartlegger opplevelsen av grønt/vegetasjon sett fra gatenivå i et utvalg av verdens byer. Treepedia.

A-bombede trær lever videre. Artikkel fra Hiroshima i Arkitektnytt 4-2015.

Rapport fra Statens vegvesen: Bytrær på Carl Berners plass

Nordisk fond for bytrær

Oslo kommune: Trær for 2111 – Oslo kommune

Trær preger opplevelsen av en by og bykulturen på lik linje med bygninger og mennesker.
Når ærverdige gamle trær må hugges, reageres det med leserbrev til avisene, av og til også med demonstrasjoner. Les mer på Trær i byen - trær som levende kulturminner

Til å pleie gamle trær har en egen yrkesgruppe av ”tredoktorer” vokst fram.
Norsk trepleieforum
Last ned foredragene fra NTPs årskonferanser 2009-2012


Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape