Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Common Ground 2019: websiden er lansert

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ill: Anagram

Common Ground 2019: websiden er lansert

27.09.2018 | MV

NLA arrangerer IFLA World Congress 2019, COMMON GROUND. Egen webside ble lansert 18. september 2018, på dagen ett år før arrangementet braker løs.

- Å lære seg å leve med forandring er en felles utfordring som alt liv på jorden deler. Vi trenger utholdende motivatorer, inspirerende forskere og prosjekterende, intelligente kommunikatorer og modige politikere.

Den globale utfordringen for et bærekraftig liv har mange aspekter. Bærekraft blir ofte skadelidende der det skorter på demokratiske prosesser. Den blå planeten er vår felles grunn. Hvem skal bestemme hvordan landskap og ressurser skal fordeles, utvikles og formgis?

I løpet av tre dager i OSLO på COMMON GROUND vil vi se nærmere på bærekraftige bytransformasjoner, grønn mobilitet, sunne og vakre byer og medvirkning.

NLAs programkomité arbeider med å sette sammen et interessant faglig så vel som sosialt program.
En invitasjon går straks ut til kontorene med tilbud om å bidra til programmet med parallelle sesjoner og befaringer. I tillegg setter vi opp en "ressursbank" for folk som ønsker å bidra med spesielle temaer.

En egen webside for kongressen ble lansert 18. september 2018, på dagen ett år før arrangementet starter: www.ifla2019.com Denne vil bli fortløpende oppdatert. I tillegg har NLA opprettet en egen Facebookside  og en egen Instagramkonto for arrangementet. Følg oss der. Påmeldingen åpner 1. november - samme dag sendes Call for abstracts ut. 

Legg studieturen 2019 til Oslo #miljøhovedstaden

33087a64-5ab2-4c00-9910-5d9c3520fdfa 
Foto/ill: Ane L. Ellefsen

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape