Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 DogA-merket 2018, søknadsfrist 13. juni

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Nanco Hoogstad

DogA-merket 2018, søknadsfrist 13. juni

30.04.2018 | MV

Design og arkitektur Norge (DOGA) ønsker å løfte frem det gode arbeidet som skjer i norsk arkitekturbransje i dag, både nasjonalt og internasjonalt. Nå oppfordrer vi Norges arkitekter, byutviklere, interiør- og landskapsarkitekter å søke DOGA-merket innen 13. juni.

DOGA-merket for design og arkitektur er DOGAs anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Årets søknadsrunde starter i slutten av april. Søknadsfrist er 13. juni 2018. Prisutdelingen vil finne sted på DOGA, torsdag 8. november.

Tildelingskriterier
Juryen vurderer prosjekter der design og/eller arkitektur er drivere for nyskapende resultater. De tar utgangspunkt i seks tildelingskriterier. Det er ikke et krav om at prosjektet skal møte alle kriteriene for å motta DOGA-merket for design og arkitektur eller DOGA-merket nykommer.

Nyskaping: Prosjektet har et særpreg som gjør at det skiller seg ut fra dagens løsninger og tilfører noe nytt.

Form: Prosjektet skal ha estetiske kvaliteter knyttet til bruk av visuelle virkemidler, materialer, teknikk og valg av uttrykksform.

Funksjon: Prosjektet dekker funksjonelle krav og setter brukerens behov i sentrum. Materialer, konstruksjon og utforming skal være tilpasset vedlikehold og bruk.

Samfunnsmessig verdi: Prosjektet gir verdi i form av økt livskvalitet gjennom for eksempel inkluderende bygg, omgivelser, produkter og tjenester. Prosjektet tilrettelegger for etisk produksjon og rettferdig fordeling av ressurser.

Miljømessig verdi: Prosjektet tar hensyn til langsiktige konsekvenser for miljø og klima og bruk av naturressurser.

Økonomisk verdi: Prosjektet er lønnsomt og sikrer virksomhetens rammebetingelser på lang sikt.

Søk på www.doga.no/merket

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape