Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 DOGA-merket til Håhammeren bro og turvei

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

Meld deg på nyhetsbrevet
 
Foto: Jo Gaute Fornes

DOGA-merket til Håhammeren bro og turvei

20.11.2017 | MV

Prisdryss i hovedstaden 15. november, under utdeling av DOGA-merket. Deriblant til Vestre for April GO – og til Stavanger kommune og Multiconsult for den nye turveien og brua langs Hafrsfjord.

Se hele listen på DOGAs hjemmeside.

DOGA-merket, som inntil i fjor het «Merket for god design», deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

Landskapsarkitektur er med for første gang i år, og Stavanger kommune utmerker seg altså med turveistrekningen som skjærer seg gjennom fjell og runder Håhammaren på ei bru som svever over vannet. Strekningen ble åpnet i fjor sommer.

"Tar landskapet på alvor"- fra juryens begrunnelse:

«Her har man tatt hverdagslandskapet på alvor og konsentrert seg om å fremheve det, i stedet for å prøve å forskjønne det. Dette er en svært vellykket kultivering av et flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei.

Blant annet har man brukt sag for å fjerne fjell, noe som gir en helt annen opplevelse av den 900 millioner år gamle steinen enn om man hadde brukt dynamitt. Den elegante broen som tar deg ut på fjorden, må også trekkes frem, likeså hvordan man bruker lys til å fremheve landskapet.

Dette er en svært vellykket kultivering av et flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei.»

Strekningen forbi Håhammaren var lenge det manglende leddet i det sammenhengende turveisystemet langs Stavangers del av Hafrsfjord. Årsaken var de vanskelige terrengforholdene med steile knauser og skrenter, og fjell som ikke var tilrådelig å sprenge i.

- Da vi endelig kunne sette i gang, var ikke målet med prosjektet bare å fullføre turstien som nå går langs hele Stavangers vestre kystlinje, sier prosjektleder Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt MNLA i Park og vei, Stavanger kommune. Onsdag mottok Bratterud utmerkelsen ved Design og Arkitektur Norge (DOGA) i Oslo, sammen med Karen Zeiner ved Multiconsult, som har designet bruene.

Turveien og brua ved Hafrsfjord er et resultat av et teamarbeid mellom Multiconsult og Stavanger kommune. Lyse bistod i forbindelse med belysningen, og Sweco bisto med byggeledelse i sluttfasen av prosjektet.

Kilde: Stavanger kommune.no


 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape