Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 FAGUS mininettverkstreff i Bergen: Treflytting

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Norconsult

FAGUS mininettverkstreff i Bergen: Treflytting

30.04.2018 | MV

Velkommen til FAGUS mininettverkstreff i Bergen. Vi setter av ettermiddagen til å se på Bybanens spennende prosjekt med flytting av trær mellom sentrum og Fyllingsdalen. Over en treårsperiode skal det flyttes ca 100 trær og arbeidene er nå igang.

Tid: Torsdag 14.juni fra 14.00-17.00

Sted: Bybanen utbygging, kantinen, Fjøsangervegen 50C, 3.etg. 5059 Bergen (Kronstadparken)

Program

13:00 - Lunsj – mingelgastrobar.no
14:00 - Velkommen ved daglig leder i FAGUS Mari Myhrene.
14:05 - Direktør Roger Skogli på Bybanen: Bakgrunn for tre-entreprise.
14:15 - Landskapsarkitekt Ingrid Haukeland: Byggetrinn 4, registrering av trær langs linjen, valg av hvilke trær som burde flyttes.
14:30 - Daglig leder i FAGUS Mari Myhrene og Randi Flagstad Bøen orienterer om FAGUS
15:00 - Pause med frukt og kaffe
15:15 - Harald Bratseth orienterer om treflyttingen
15:45 - Pause
16:00 - Vi går ut og ser på eksisterende trerekke på Mindemyren, der Harald Bratseth informerer videre om prosjektet.
17:00 - Avslutning

Til påmeldingsskjemaet

Les om Bybanen i NLAs prosjektdatabase:
Bybanen Traseer
Bybanen - Traseer trinn 2

 

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape