Du er her: Forsiden Artikler 2019 Finalistene til Statens pris for byggkvalitet 2019

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Dronninga landskap

Finalistene til Statens pris for byggkvalitet 2019

30.08.2019 | MV

Bygdebox på Stokkøya i Åfjord, Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo og Nye Ålgård sentrum i Ålgård er i finalen til Statens byggkvalitetspris.

Transformasjon og gjenbruk av bygg og områder har i år vært hovedtema for Statens pris for byggkvalitet. – Når bygninger og områder mister sin opprinnelige funksjon, bør transformasjon være førstevalget. Hele samfunnet er tjent med økt fokus på gjenbruk av bygg og områder. Gjenbruk gjennom transformasjon er ressursbesparende og framtidsrettet. Det gir oss i tillegg en rikere arkitektur og flere attraktive møteplasser. Politikere og byggenæringen har ansvar for å finne de gode løsningene, sier juryleder Erling Lae. I juni var juryen på befaring hos sju aktuelle byggverk for prisen. Her er de tre prosjektene som nå er i finalen.

Bygdebox – aktivitetshus på Stokkøya i Trøndelag
Nærings- og aktivitetshuset Bygdebox rommer kontorfellesskap, flerbrukssal for konferanser og selskap, matlaboratorium, bakeri og treverksted. Roar Svenning og Ingrid Langklopp er initiativtakere og medeiere i prosjektet Bygda 2.0 som står bak Bygdebox. De er stolt over å ha kommet til finalen.
– Det er veldig tilfredsstillende at prosjektet, til tross for mindre økonomiske og administrative ressurser enn de fleste andre byggeprosjekter i sin samtid, klarer å få en slik bekreftelse som denne nominasjonen. God arkitektur må ikke nødvendigvis være veldig kostbart.

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo – kontor og prøvekjøkken for Mills
Etter at majonesproduksjonen til Mills ble flyttet til Fredrikstad i 2013, er den gamle fabrikkbygningen transformert til nytt hovedkontor og matfaglig senter for eieren, Agra. Prosjektet markerte starten på en større utvikling av hele Millskvartalet på Grünerløkka.

Konsernsjef i Agra, Knut G. Heje, setter pris på nok en utmerkelse av transformasjonsprosjektet som er gjennomført på gamle Mills fabrikker.– Det er veldig positivt for Mills AS og hele organisasjonen at ombyggingen av Mills-fabrikken er nominert til Statens pris for byggkvalitet 2019, sier Heje. – Vi har gjennomført ombyggingen av Mills-fabrikken til et topp moderne hovedkontor for å ta vare på bedriftskulturen, for å vise at bevaring konkurrerer godt med riving og for å gi noe tilbake til byen og til Grünerløkka.

Nye Ålgård sentrum – parkområde med kanal, vannspeil og torg
Gjennom flere år har Gjesdal kommune satt i verk en rekke prosjekter for å utvikle nye Ålgård sentrum. Det nye sentrum er etablert på et tidligere industriområde inntil gamle Ålgård stasjon og den gamle lokstallen. Med den nye kanalparken i sentrum har byen fått et attraktivt uterom for både voksne og barn.

Ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø mener at kommunens offensive holdning har vært avgjørende for at deres parkområde kan hevde seg helt i toppen av konkurransen med større byggeprosjekter.
– Gjesdal kommune har satset djervt på å utvikle et nytt sentrum, der torg og kanalpark utgjør kjernen. Vårt flunkende nye sentrum har blitt til gjennom et utstrakt samarbeid mellom kommune, foreningsliv, næringsliv og innbyggerne i kommunen – der innbyggermedvirkningen har vært helt avgjørende. Dette viser hva en offensiv kommune kan få til gjennom målrettet samskaping.

Skal løfte fram forbilder
Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Til årets pris ønsket eier av prisen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, å vektlegge transformasjon. Byggverket må være ferdigstilt i 2015 eller senere for å være kandidat til årets pris.

Prisen deles ut 25. september
Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på DOGA 25. september. 

Les mer om Statens pris for byggkvalitet på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Fagjuryen I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021 deltar:

-Erling Lae, leder, tidligere fylkesmann i Vestfold, fra Oslo
- Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder, fra Tromsø
- Heidi Bjøru, rådgiver og sivilarkitekt, fra Tromsø
- Eli-Kirstin Eide, professor og interiørarkitekt, fra Bergen
- Bård Kåre Flem, sivilingeniør, fra Trondheim
- Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør og sivilarkitekt, fra Oslo
- Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver og PhD, fra Oslo
- Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, fra Kristiansand (vara)
- Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder, fra Bergen (vara)

 Kilde: pressemelding fra Dibk

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape