Du er her: Forsiden Artikler 2019 Folketråkk - en ny digital plattform for medvirkning

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: doga.no

  Folketråkk - en ny digital plattform for medvirkning

  25.10.2019 | MV

  "Folketråkk" er en nasjonal plattform til støtte for kommuner, planleggere og andre aktører i deres arbeid med å involvere innbyggere i samfunnsutviklingen.

  Hjelp til bedre medvirkning i planprosesser
  23. august lanserte vi Folketråkk, første del av en nasjonal digital medvirkningsplattform – en medvirkningsveileder som skal hjelpe arkitekter, planleggere, eiendomsutviklere og kommuner og andre aktører til å gjennomføre medvirkning på en hensiktsmessig måte til riktig tidspunkt i planprosessen etter plan- og bygningsloven med de rette målgruppene. Plattformen består av metoder og verktøy som sikrer at alle får tilgang og innflytelse i planprosesser.


  For lite kunnskap om god medvirkning
  Kunnskapen om hvordan man gjennomfører medvirkning på en god måte i planprosesser, er generelt lav i norske kommuner og fagmiljøer. DOGA har derfor igangsatt et prosjekt som skal gjøre medvirkning enklere både for de som skal fasilitere medvirkningsprosessen og for de som skal delta. Målet er å sikre tidlig involvering av innbyggere som igjen gir bedre kvalitet i sluttresultatet – og en mer demokratisk by- og stedsutvikling.

  En dynamisk plattform
  Medvirkningsveilederen anbefaler utprøvde medvirkningsmetoder og -verktøy tilpasset ulike plantyper og faser i en planprosess etter plan- og bygningsloven. Veilederen skal være en levende plattform som oppdateres jevnlig med nye metoder, verktøy og eksempler, samt relevant lovverk og statlige føringer. Klikk dere inn på medvirkningsveilederen, bli inspirert og ta den i bruk!

  Les mer her:
  - Fra Flesberg kommune som har testet Folketråkk og gjennomført flere medvirkningsprosesser
  - Om hvordan medvirkning kan bidra til å senke konfliktnivået i plansaker, kronikk av Ingvil Aarholt Hegna i DN
  - Les mer om prosjektet Folketråkk på Doga.no

  Folketråkk er utviklet av Design og arkitektur Norge (DOGA), blant annet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape