Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Fra debatten om Bilfritt byliv 15.8. i Arendal

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Jan Christian Vestre

Fra debatten om Bilfritt byliv 15.8.i Arendal

23.08.2018 | MV

Hvordan vil Arendal sentrum fungere uten biler? Vil folk rømme byen, eller vil det skape mer liv i sentrum? Dette var noen av spørsmåla som ble stilt da NLA inviterte til debatt under Arendalsuka.

Med Geir Rognlien, prosjektdirektør i Moment som ordstyrer og sentrale arendalspolitikere og representanter fra næringslivet i panelet, lå det an til en frisk debatt onsdag morgen i Torvgaten, for anledningen transformert til "Arkitekturgata".

Paneldebatt
Panelet besto av Vanja Grut fra Arbeiderpartiet og leder for Gatebruksplanen for Arendal, Ingebjørg Godskesen fra Pensjonsistpartiet, byplanlegger Elin Lunde fra Arendal kommune, Janne Svensen fra Nyli blomsterhjørne og Hanna Marcussen, byrådsleder for byutvikling i Oslo kommune. En god blanding av brennende forkjempere for et bilfritt sentrum og motstanderne som mener det vil bety en brå sentrumsdød hvis vi fjerner biltrafikken i sentrum.
– Nå har bilen fått regjere lenge nok, nå må vi ta byen tilbake, tordnet Elin Lunde innledningsvis i debatten. Hun understrekte likevel at hun ikke ville fjerne all biltrafikk, og la stor vekt på at folk i sentrum er viktigere enn biler. – Vi ønsker at folk skal bo her, vi vil ha flere boliger, leiligheter, butikker og skoler i sentrum, slik at byen fylles av mennesker, og ikke biler, sa hun.

Kollektiv tunell
Godskesen ga tydelig uttrykk for at hun er imot et bilfritt sentrum. Folk vil da velge å kjøre til andre steder for å gjøre handelen. For mange er det veldig viktig å kunne kjøre inn i sentrum og parkere ved butikkene, det er ikke alle som klarer å gå langt, særlig ikke eldre. Dessuten så mener jeg at det ikke fungerer med kollektiv trafikk inn til byen, det tar veldig lang tid og er tungvint, og hvis det i tillegg blir bomring rundt sentrum, blir det garantert tomt i byen, det er en sikker kilde for å få butikkene til å dø i sentrum, sa hun.
Vanja Grut gjorde imidlertid et poeng ut av at det er godt nok med parkeringshus med inngang til sentrum flere steder.
Butikkinnehaver, Janne Svensen, sa at politikerne ikke tok nok hensyn til de som driver butikk i sentrum.
– For oss som driver i mindre skal enn de store kjedene er det viktig at folk kan komme og hente varer i butikken. For eksempel når vi lager bryllupsbuketter og lignende så kjører folk inn til sentrum for å hente. Jeg tror at folk vil rømme byen og velge andre steder å handle hvis de ikke kan kjøre inn til sentrum for å gjøre korte ærend. Det er tøffe tider for oss som driver i sentrum, og jeg føler ikke at politikerne tar oss på alvor. De liker oss og vil ha oss her, men de tilrettelegger ikke for oss, sa hun.

Trivsel
Byrådslederen fra Oslo, Hanna Marcussen, mener at folk trives bedre i miljø hvor det ikke er biltrafikk.
– Vi har et høyt tempo i Oslo, og vi opplever at flertallet som bor Oslo ønsker seg et mest mulig bilfritt sentrum, det handler mye om trivsel. Sentrumsarealene er verdifulle, og det handler også om folkehelsa, sa hun. Marcussen informerte om at forskning viser at god tilrettelegging for fotgjengere øker handel, og hun mener at et bilfritt sentrum vil kunne slå positivt ut for handelen i sentrum.
Godskesen fikk det siste ordet i debatten, og tydeliggjorde sin mening: – Jeg ønsker at Arendal skal være en levende by på alle plan. Men jeg er imot å gjøre det bilfritt. Vi må heller legge andre forhold til rette. Å gjøre byen bilfri vil føre til en død by, og vi vil velge å handle andre steder, slo hun fast.

Se oppslaget i Arendals Tidende 20.8.

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape