Du er her: Forsiden Artikler 2019 Gradsdagen på LANDSAM, NMBU, 20.6

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Håkon Sparre

Gradsdagen på LANDSAM, NMBU, 20.6

18.06.2019 | MV

150 kandidater fra fakultetets fem institutter presenterer sine gradsoppgaver på Campus Ås torsdag 20.juni. Dette er en årlig begivenhet som gir studenter, ansatte og andre interesserte muligheten til å bli kjent med kandidatene og deres arbeid.

På Fakultet for landskap og samfunn utdannes kandidater innenfor sentrale områder av sam- funnsutviklingen lokalt og globalt: by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, eiendom og juss, folkehelse og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Dette er fagområder som gjensidig styrker hverandre og bidrar til tverrfaglige synergier. Torsdag 20. juni vil 150 kandidater presentere sine avhandlinger. Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Program for dagen
Kl. 0745   Åpning av Gradsdagen i Hjerterommet, Urbygningen
v/Tore Edvard Bergaust, Instituttleder ved Landskapsarkitektur
Kl. 0815  Oppstart presentasjoner av gradsoppgaver i Urbygningen/Tårnbygningen.
Parallelle sesjoner av 45 minutters varighet gjennom hele dagen (se eget program)
Kl. 1100 (og utover) – Lunsj serveres i Hjerterommet
Kl. 1700 – Sosial markering av gradsstudentene på plenen utenfor Urbygninge/Tårnbygningen
Velkomsttale v/Undervisningsleder Ingjerd Solfjeld
Tale fra studentene v/Nora Bakke. Det serveres kanapeer m/drikke.

Presentasjon og muntlig diskusjon
De muntlige presentasjonene av gradsoppgavene vil i år foregå i Urbygningen på Campus Ås gjennom hele dagen. Den muntlige eksamen innledes med en presentasjon av oppgaven av inntil 20 minutters varighet, hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Etter presentasjonen følger en muntlig diskusjon med sensorene. Diskusjonen er en del av vurderingen av gradsoppgaven.Hensikten med diskusjonen (presentasjonen) er å gi kandidaten en tilbakemelding om gradsoppgaven som er mer utfyllende enn karakteren, samt gi sensor en utvidet bakgrunn for karakterfastsettingen. Hele den muntlige eksaminasjonen varer i totalt 45 minutter. Presentasjonene er åpne for publikum så fremt det ikke er konfidensielle oppgaver.

Sosial markering og avslutning
Gradsdagen avsluttes med en sosial markering av gradsstudentene på plenen utenfor Urbygningen kl. 17.00. Undervisningsleder Ingjerd Solfjeld holder tale til studentene.
Avgangsstudent Nora Bakke vil holde tale fra studentene. Det serveres mat og alkoholfri drikke. 
Denne delen av dagen er forbeholdt gradsstudentene og deres gjester, sensorer og veiledere.
Spørsmål til arrangementet kan rettes til administrasjonens utdanningsteam v/Monica Vestvik monica.vestvik@nmbu.no

Detaljert program for presentasjonene på Gradsdagen torsdag 20.juni finner du HER

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape